PMP(Project Management Professional) I – Roadmap

PMP(Project Management Professional) I - Roadmap

0 538
PMI 1969 yılında 5 gönüllü tarafından kuruldu. İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı metotlar üzerine çalışıldı. 80’li yıllarda BT sektörünün gelişimiyle büyüme hızı %10 – %20 aralığında olmuştur. Her geçen yıl PMI üye sayısı ve PMP sınavına ilgi artmaktadır. Dünyada proje yönetimi alanında en yaygın ve en çok kabul gören kuruluştur.
 • Kar amacı olmayan profesyonel bir enstitüdür.
 • Proje yönetimi alanındaki ilerlemeleri, proje yönetim profesyonelliğini ve organizasyonların değer yaratmalarını, başarılı olmalarını hedefler.
 • Proje profesyonellerinin en iyi pratiklere ulaşmalarını ve mesleği daha çok geliştirmeleri için bilgi ve kaynak paylaşımını destekler.

 

Project Management Body of Knowledge(Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu) PMI tarafından yayınlanan ve global olarak kabul görmüş, son 30 yılda 6 versiyonu yayınlanmış proje yönetimi profesyonellerinin referans kitabıdır.

PMBOK 6 çevik, uyarlanabilir ve iteratif proje yönetimi uygulamalarına daha fazla vurgu yapılıyor ve yeni PMI yetenek üçgeni hakkında bir bölüm yer alıyor.

Sınav Başvurusu ve İçerik
PMI üyelik ücreti: $129:
 • Öğrenciler: $32
 • Emekliler: $65
 • Üyeler: $405
 • Üye olmayanlar: $555
Sınav Şartları:
 • 4500 saat deneyim
 • 35 saatlik eğitim şart

4 saatlik sınav 200 soru 175’i değerlendirilir. Yaklaşık 106 doğru yeterlidir.

Sınavın Dezavantajları:
 • Bazı sorular ezber gerektirir.
 • Sadece PMBOK kılavuzuna çalışmak yetersizdir. Yardımcı kaynaklara da çalışmak gerekir.
 • Pek çok soru ‘en iyi yol’, ‘ilk adım’, ‘en doğrusu’ gibi  terimler içerir. Birden fazla şık doğru görünebilir.
 • Uygun bir şekilde açık ve net ifade edilmemiş, belirsiz ve tamamen yoruma açık sorular da bulunmaktadır.
Proje Yönetim Terminolojisi
Proje:
Başlama ve bitişi açıkça tanımlanmış aktivitelerle bütçe ve zaman kısıtı altında iyi tanımlanmış hedef ve amaçlara ulaşma eylemidir. Projeler geçici süreçlerdir, son hedefe ulaşıldığında proje tamamlanmış olacaktır. Benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir.
 • Benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç üretir.
 • Geçici bir girişimdir.
 • Projeler değişimi sağlar:
 • Projeler organizasyonlarda değişimi yönlendirir. İş perspektifinden, bir proje, hedeflerine ulaşmak için, bir organizasyonu bir durumdan diğerine taşımayı amaçlamaktadır.
 • Projeler iş değeri üretilmesini sağlar:
 • PMI, işletme değerini, bir işletme çabasından elde edilen net nicel fayda olarak tanımlar. Yarar, maddi, maddi olmayan veya her ikisi de olabilir.
 • Örgütsel liderler, örgütleri üzerinde etkili olan faktörlere cevap olarak projeler başlatırlar. Bu faktörler için, bir projenin içeriğini gösteren dört temel kategori vardır:
 • Düzenleyici, yasal veya sosyal gereklilikleri yerine getirmek
 • Paydaş isteklerini veya ihtiyaçlarını karşılamak
 • İş veya teknoloji stratejilerini uygulamak veya değiştirmek
 • Ürünleri, süreçleri veya hizmetleri oluşturmak, geliştirmek veya düzeltmek
Proje: Bir defa yapılan, belirli bir zaman dönemini kapsayan faaliyetlerdir.
Operasyon: Sürekli (belirli periyotlarla) rutin olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Proje ve Operasyon Ortak Yanları
 •  Kaynaklar (insan-makina) tarafından yapılan fiiller olması
 •  Kaynakların kısıtlı miktarda olması
 •  Planlama, gerçekleştirme ve kontrol aşamalarından geçmesi
Aşamalı Olgunlaşma(Progressive Elaboration): Proje çalışmaları arttıkça faaliyetler detaylandırılır. Proje ilerledikçe daha gerçekçi hedefler belirlenir. Proje taraflarının zaman içinde proje yönetimine ve organizasyonuna güveni artar.
Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?

Projeler genellikle şu stratejik değerlendirilmelerin bir yada birden fazlasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

 • Pazar talebi
 • Stratejik fırsat
 • Sosyal gereksinim
 • Çevre koruma
 • Müşteri talebi
 • Teknolojik ilerleme
 • Yasal zorunluluk
Proje Yönetimi Nedir?
Proje ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır.
Proje Yönetimi Metodolojisi Nedir?
Proje yönetimi metodolojisinin amacı, projelerin standart bir metot ve yöntemle, disiplinli, iyi yönetilen, ürünlerin ya da sonuçların kaliteli teslimini güvence altına alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtı altında gerçekleştirilmesidir.
2018’de PMI tarafından yapılan 2018 Pulse of Profession araştırma sonuçlarına göre, günümüzde uygulanan projelerinin %43’si planlanan bütçede tamamlanamazken; %48’i zaman planının gerisinde kalıyor.
Neden Proje Yönetimi Yapılmalıdır?
 • Üst yönetimi karar verme sürecinde desteklemek
 • Tek bir sorumluluk merkezi belirlemek
 • Net hedefler tanımlamak
 • Planlama, kontrol ve koordinasyon süreçlerini güçlendirmek
 • Güçlü iletişim altyapısını desteklemek
 • Dinamik ve teşvik edici iş ortamı sağlamak
 • Takım elemanlarına yetki ve sorumluluk vermek
 • Öğrenmek ve iletişimi arttırmak için imkan yaratmak
 • Daha çok işin, daha az zaman ve kaynakla yapılmasını sağlamak
 • Karlılığı artırmak
 • Organizasyonu daha etkin ve verimli yapmak
 • İç ve dış müşteriler ile daha yakın bir çalışma ortamı sağlamak
 • Problemlerin çözümü için yöntemler sağlamak
 • Kaliteyi geliştirmek
 • Kurumsal kararlar vermek için çalışanlara olanak sağlamak
 • Çözümler üretmek ve iş geliştirmek
Genel Tanımlar
Proje: Özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir.
Program: Tek tek yönetildiğinde sağlanamayan fayda ve kontrolü elde etmek için koordinasyon içerisinde yönetilen bağlantılı bir projeler grubudur.
Portföy: Stratejik iş hedeflerin ulaşmak için etkin yönetimi kolaylaştırmak amacı ile bir araya getirilmiş projelerden, programlardan ve diğer işlerden oluşan bir bütündür.
Operasyon: Tekrarlanan çıktılar üreten kalıcı girişimlerdir ve bir ürünün yaşam döngüsünde kurumsallaştırılan standartlara uygun şekilde, esas itibariyle, aynı görevler kümesini yerine getirmek için ayrılmış kaynakları kullanırlar.
Proje Başarısı Nedir?

Belirlenen kapsamı, hesaplanan maliyet ve süre sınırları içinde tamamlanabilen proje, başarılı bir projedir.

 • Müşteri beklentileri karşılanmışsa ya da aşılmışsa
 • Anlaşılmış hedeflere ulaşılmışsa
 • Anlaşılmış bütçe ve kaynak hedefleri içinde kalınmışsa
 • Anlaşılmış süre içerisinde bitirilebilmiş ise

 

Proje Kısıtları:
 • Proje yönetim metodolojisinin uygulanmaması
 • Kültürel/birimsel farklılıklar
 • Yönetim desteğinin alınamaması
 • Kötü tanımlanan hedefler ve ihtiyaçlar
 • İletişim sorunları ve artan çatışma
 • Yetersiz ve etkisiz planlama
 • Hedef veya amaçların sıkça değişmesi
 • Değişiklik yönetimi yapılmaması ya da eksikliği
 • Müşteri katılımında eksiklikler
 • Risk analizi yapılmaması ya da eksikliği
 • Yetersiz kaynak
 • Yetersiz ya da eksik proje yönetimi
 • Eksik izleme ve değerlendirme
Organizasyonel Süreç Varlıkları(Organizational Process Assets)(OPAs)
Projeye dahil olan organizasyonların bazılarından ya da hepsinden gelen ve projenin başarını etkilemek için kullanılabilen süreçle bağlantılı varlıkların bazıları ya da tümüdür. Resmi ve gayri resmi planlar politikalar, prosedürler ve kılavuzlar, bu süreç varlıklarına dahildir. Süreç varlıkları organizasyonun bilgi tabanlarını yani alınan dersleri ve tarihsel bilgileri de içerir.
Proje dosyaları, talimatlar, performans ölçüm kriterleri, tarihsel bilgiler, alınan dersler
Çevresel İşletme Faktörleri(Enterprise Environmental Factors)(EEFs)
Projeyi çevreleyen ve projenin başarısını etkileyen her tür harici çevresel faktör ve dahili organizasyonel çevresel faktördür. Bu faktörler, projeyle bağlantılı işletmeleri tümünden kaynaklanabilir ve organizasyonel kültür ve yapıyı, altyapıyı, mevcut kaynakları, ticari veri tabanlarını, pazar koşullarını ve proje yönetimi yazılımlarını kapsamaktadır.
Siyasi ortam, devlet ya da sektör standartları, mevcut insan kaynakları

 

https://buraktahtacioglu.blogspot.com/2019/12/pmpproject-management-professional-i.html

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

Bunlar da İlgini Çekebilir
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.