BAĞLAN

Sesli Kontrol Edilen Dört Bacaklı Robot Projesi

 • Görüntüleme 3714
 • Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bölümünde dört bacaklı robotumuzu sesli komutla kablosuz kontrol edeceğiz.Robotumuzu python ve bitvoicer programlarını kullanarak iki farklı yöntemle sesli komutla yöneteceğiz.Daha önceki projemizde sesli komutla telefondan robotu kontrol etmiştik.

  Buradan  projemize bakabilirsiniz.

  Malzemeler:

  1. Dagu Quadbot Klasik Kit
  2. Dagu Spider Kontrol Karı
  3. Mini USB Kablo
  4. Bluetooth Modül HC-06
  5.  LiPo Batarya (7V-30)
  6. SRF05 Ultrasonik Sensör
  7. Bluetooth USB modül

  Robot Kitimizin Mekanik Montajı:

  Elektronik Kısım:

  Örümcek kontol kartımızın servo pin bağlatılarını yapalım.

  Ön Sol Kalça servo – 46.pin
  Ön Sağ Kalça servo – 52.pin
  Arka sol kalça Servo-28.pin
  Arka sağ kalça Servo-13.pin
  Ön Sol Diz servo – 47.pin
  Ön Sağ Diz servo  – 53.pin
  Arka sol Diz servo – 29.pin
  Arka sağ Diz servo – 12.pin

  Hc-06 Bluetooth Modülün Bağlantı Pinleri:

  GND – GND
  VCC – + 5V
  TXD – RX0 / D0 (Sinyal)
  RXD – TX0 / D1 (Sinyal)

  Yazılım Kısmı:

  #include <Servo.h> // Servo kütüphanesi
   
  // servoların başlangıç pozisyonları
  #define FLHcenter 1500
  #define FRHcenter 1500
  #define RLHcenter 1520
  #define RRHcenter 1450
   
  #define FLKcenter 1150
  #define FRKcenter 1220
  #define RLKcenter 1220
  #define RRKcenter 1210
   
  // servoların pin numaraları
   
  #define FLHpin 46 // Front Left Hip servo pin
  #define FRHpin 52 // Front Right Hip servo pin
  #define RLHpin 28 // Rear Left Hip servo pin
  #define RRHpin 13 // Rear Right Hip servo pin
   
  #define FLKpin 47 // Front Left Knee servo pin
  #define FRKpin 53 // Front Right Knee servo pin
  #define RLKpin 29 // Rear Left Knee servo pin
  #define RRKpin 12 // Rear Right Knee servo pin
   
  char INBYTE; // gelen ses komutları
   
  // led pinleri
  int led1 = 27;
  int led2 = 11;
  int led3 = 45;
  int led4 = 26;
  int Time = 90;
  int LShift = 280;
  int RShift = 280;
  int Raise = 550;
   
  // servo tanımlamaları
  Servo FLHservo;
  Servo FRHservo;
  Servo RLHservo;
  Servo RRHservo;
  Servo FLKservo;
  Servo FRKservo;
  Servo RLKservo;
  Servo RRKservo;
   
  void setup()
  {
  // Attach servos (digitally)
  FLHservo.attach(FLHpin);
  FRHservo.attach(FRHpin);
  RLHservo.attach(RLHpin);
  RRHservo.attach(RRHpin);
  FLKservo.attach(FLKpin);
  FRKservo.attach(FRKpin);
  RLKservo.attach(RLKpin);
  RRKservo.attach(RRKpin);
   
  // Attach LEDs (digitally)
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
   
  Serial.begin(9600);
   
  // servolara başlangı açılarını yazdırma
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter);
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter);
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter);
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+700);
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter+700);
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter+700);
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter+700);
  delay(500);
   
  // gelen ses komutlarının harflerle eşleştirlmesi
  Serial.println("wasd - movement");
  Serial.println("z - sleep");
  Serial.println("x - play dead");
  Serial.println("i - sit");
  Serial.println("u - stand");
  Serial.println("q - wake up");
  }
   
  void loop() {
  Serial.println("Komut almaya hazır");
  while (!Serial.available());
  INBYTE = Serial.read();
  delay(50);
   
  if (INBYTE == 'q') // Uyan
  {
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  }
  else if (INBYTE == 'z') //Uyu
  {
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter);
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter);
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter);
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+700);
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter+700);
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter+700);
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter+700);
  delay(1000);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  delay(200);
  }
  else if (INBYTE == 'u') // Ayağa kalk
  {
  // Center servos
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter);
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter);
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter);
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter);
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter);
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter);
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter);
  delay(1000);
  }
  else if (INBYTE == 'x') // Öl
  {
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter);
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter);
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter);
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+700);
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter+700);
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter+700);
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter+700);
  delay(1000);
  }
  else if (INBYTE == 'i') //Otur
  {
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter);
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter);
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter-600);
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter+600);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter);
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter);
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter+700);
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter+700);
  }
  else if (INBYTE == 'h') //El sıkış
  {
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter-600);
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter);
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter-600);
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter+600);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+600);
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter);
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter-700);
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter+700);
  delay(1000);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+300);
  delay(200);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+600);
  delay(200);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+300);
  delay(200);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+600);
  delay(200);
  }
  else if(INBYTE == 'w') // İleri Yürü
  {
  LShift=300;
  RShift=300;
  for(int i=0;i<5;i++)
  {
  Run();
  }
  }
  else if(INBYTE == 'a') // Sola dön
  {
  LShift=-300;
  RShift=300;
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  Run();
  }
  }
  else if(INBYTE == 'd') // sapa dön
  {
  LShift=300;
  RShift=-300;
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  Run();
  }
  }
  else if(INBYTE == 's') // Geriye yürü
  {
  LShift=-300;
  RShift=-300;
  for(int i=0;i<5;i++)
  {
  Run();
  }
  }
  }
   
  void Run()
  {
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter+Raise); // sağ ön bacak yükseltmek
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter+Raise-10); // sol ön bacak yükseltmek
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter+LShift); // geriye ön sol bacak hareketi
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter-RShift); // geriye arka sağ bacak hareketi
  delay(Time/2);
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter+RShift); // ileri ön sol bacak hareketi
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter-LShift); // ileri ön sağ bacak hareketi
  delay(Time);
  FRKservo.writeMicroseconds(FRKcenter); // Alt ön sağ bacak
  RLKservo.writeMicroseconds(RLKcenter); // Alt ön sol bacak
  delay(Time);
   
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter+Raise); // Ön sol bacağı kaldırma
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter+Raise); // Ön sağ bacağı kaldırma
  FRHservo.writeMicroseconds(FRHcenter-RShift); // arka sağ bacağı kaldırma
  RLHservo.writeMicroseconds(RLHcenter+LShift); // arka sol bacağı kaldırma
  delay(Time/2);
  FLHservo.writeMicroseconds(FLHcenter-LShift); // İleri ön sol bacak hareketi
  RRHservo.writeMicroseconds(RRHcenter+RShift); // İleri ön sağ bacak hareketi
  delay(Time);
  FLKservo.writeMicroseconds(FLKcenter); // Alt ön sol bacak
  RRKservo.writeMicroseconds(RRKcenter); // Alt ön sağ bacak
  delay(Time);
  }
  

  Bluetooth modülü bilgisayara tanıtalım aşağıdaki gibi gelen ve giden portlar oluşacaktır.Hc-06 bluetooth modülün şifresi 1234 tür.

  BitVoicer İle Sesli Kontrol:

  BitVoicer programını indirin.Programa ses tanımlamak için öncelikle dil ayarını yapmamız gerekecek.Bunu yapmak için programi yönetici olarak çalıştırın ve File >> Additional Languages bölümünden kullanacağınız dili indirin.

  Ses tanıtma için aşağıdaki adımları takip edelim.

  1. File >> New kısmından yeni dosya oluşturun.
  2. Default command data type veri türünü char yapın.
  3. Add New Sentence butonuna tıklayalım buradan komut ekliyoruz.
  4. Komut olarak örnek stand up yazdık.
  5. Yine Add New Sentence butonuna tıklayalım.
  6. İkinci komudumuz sit down  ekledik.
  7. Default command data type veri türünü char yapın.
  8. Bu şekilde istediğiniz komutu ekleyin.Data türünü char yapın.

  9. File >> Save kısmından komutları kaydedin.

  10. File >> Preferences kısmından konuşma tanıma dilimizi ve bluetooth bağlantı portumuzu seçelim ve kaydedelim.

  Python İle Sesli Kontrol:

  Python yazılımı buradan indirebilirsiniz.

  Projede için gerekli python kütüphanelerini indirelim.

  • PyBluez 0.20 – Bluetooth (setup)
  • PyAudio 0.2.8 – Ses tanımlama kütüphanesi (setup)
  • SpeechRecognition 1.1.0 – Ses tanıma(download)

  Python Yazılımı:

  # Title: Speech Controlled Quadrapod
  # Author: Adith Jagadish
  # Description: Uses Google's Speech Recognition API and python bluetooth library to control a quadrapod 
  # How to: Say "stand up" to make bot stand up and say "sit down" to make it sit. 
  # Say "stop listening to terminate the program"
   
  import bluetooth
  import speech_recognition as sr
   
  port = 1
  bd_addr = "xx:xx:xx:xx:xx:xx"
  sock = bluetooth.BluetoothSocket( bluetooth.RFCOMM )
  sock.connect((bd_addr, port))
  r = sr.Recognizer()
  r.pause_threshold = 0.6
  r.energy_threshold = 400
  MESSAGE = "continue"
  print("Ready to accept command...\n")
  while (MESSAGE != "stop listening"):
   while (MESSAGE == "continue"):
   try:
   # use the default microphone as the audio source
   with sr.Microphone() as source:
   # listen for the first phrase and extract it into audio data
   audio = r.listen(source,timeout = None)
   # recognize speech using Google Speech Recognition 
   print("Me: " + r.recognize(audio)) 
   MESSAGE = str(r.recognize(audio))
   except LookupError:
   # speech is unintelligible 
   MESSAGE = "continue"
   print("Could not understand audio")
   if(MESSAGE == "sit down"):
   sock.send("i")
   elif(MESSAGE == "stand up"):
   sock.send("u")
   elif(MESSAGE == "stop listening"):
   break;
   MESSAGE = "continue"
  sock.close()
  print("\nProgram terminated.")

  Bluetooth ip adresinizi bd_addr = “00:14:01:23:21:78” satırına yazınız.Bluetooth ip adresini aşağıdaki ekrandaki gibi öğrenebilirsiniz.

  Robotumuzun Kontrolü:

  Robotumuzun bağlantılarını yapalım ve çalıştıralım.

  Bilgisayarınızın bluetooth’unu açın.Mikrofonun çalıştığından emin olun.

  BitVoicer veya Python programından istediğinizle tanımladığınız ses komutlarını söyleyerek robotunuzu kontrol edebilirsiniz.

  Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bu bölümünde de sesli kontrol edilen dört bacaklı robotumuzu tamamladık.

   

  PAYLAŞ

  Sezgin GÜL

  Makine Mühendisi, Maker, Robotik Sistemler Uzmanı

  13 Yorum "Sesli Kontrol Edilen Dört Bacaklı Robot Projesi"

  1. ahmet
   29 Mayıs 2016

   kardesşim merhaba robotun plastık aksamının 3d prınter stl formatındakı dosyaları elınde varsa lınk verebılırmısın

   Cevapla
  2. sami
   26 Nisan 2016

   Merhaba,malzemeler şuan güncel olarak temin edebileceğim bir yer var mı üstteki yorumlarda yazan siteden bulamadım acaba bitirme tezi için çok acil lazım yardımcı olur musunuz?

   Cevapla
  3. remzi
   12 Mart 2016

   merabalar öncelikle calişmalar icin tesekurler yanliş anlamıyında bu kadar seyi okulda öğrenmediniz bence 🙂
   önerebildiğiniz robotlarla ilgili sıfırdan anlatım kodlarla dahil bir kitap var mı tam olarak yapmak istediğim sey zihin gücüyle yuruyen robot yapmak ..

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    12 Mart 2016

    merhaba Remzi, öncelikle öğrenmeye istekli isen herşeyi öğrenebilirsin. İlgin olması yeterli. Robotik uygulamaları hiçbir kitap kullanmadan öğrendim. Sadece internette doğru araştırma yapmasını bilmen yeterli. İstemediğin kadar kaynak mevcut. Düşünce gücüyle robot yönetmek için NeuroSky Mindwave Mobile Beyin Dalga Sensörünü kullanabilirsin.

    Cevapla
  4. Mustafa
   14 Eylül 2015

   robotistan.com/Tower-Pro-SG90-RC-Mini-Servo-Motor,PR-92.html bu servo motorlar dediğin servolar dimi.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    14 Eylül 2015

    Evet bu servolar.Eğer kit alacaksan servolarda birlikte veriyolar.Ayrı servo almana gerek yok

    Cevapla
  5. Mustafa
   13 Eylül 2015

   Çok sağolun sitenizi takipte kalıcam

   Cevapla
  6. Mustafa
   13 Eylül 2015

   1-) Peki bu dagi spider kartı nerden temin edebilirim.
   İnternette bulamadım?
   2-) Bu kartı daha önce hiç kullanmadım yazılımı hangi program diliyle yazı cam?
   3-) Anladığım kadarıyla 8 adet servi motor var.Bu servo motorların voltaj ve rpm hakkında bilgi verir misiniz?
   4-) Robotta olan aynı şaseyi verilen eklem yerleri için kullanılan parçaları nerden temin edebilirim?
   5-) Bu kartı kullandığım zaman herhangi bir motor sürücü devresini ihitiyacım var mı?
   6-) Tekerler için nasıl birşey kullanılmalı sizce?
   7-) Bu led aydınlatmayı yaparken gereken voltajı nerden alıyoruz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    13 Eylül 2015

    1-) Spider kartı robitshop.com/Spider-Servo-Kontrol-Karti-Spider-Controller,PR-2784.html bura var.
    2-)Atmega128 tabanlı bir kart arduino programından karta yazılımı yukluyorsunuz.
    3-)Servo motorlar 9gr ağırlığında 1.3 maksimum torklu servolardır.5 veya 6v gerekir.
    4-)robitshop.com/6-Bacakli-Robot-Kiti-Hexapod-Chassis-Kit,PR-2486.html burada kit var servolarda dahildir.
    5-)hayır.kart zaten servo motor kontrol tabanlı.direk motorların pin bağlantılarını yapıyorsunuz.
    6-)tekerlekler de kitte var
    7-)kartın üzerindeki pinlerden alıyoyorsunuz.Yazılımda ledlerin pinleri yazılıdır.

    Cevapla
  7. Mustafa
   12 Eylül 2015

   Bu uygulamayı ardunio ile nasıl yapabilirim.Bunun için ardunio uno uygun mudur.Ve ardunio nun yanında hangi bileşenleri kullanmam gerekli.Yardımcı olurmusunuz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    12 Eylül 2015

    Bu projede Dagu Spider Kontrol Kartı kullanınız.Bu kart atmega tabanlı ve üzerinde hazır servo giriş pinleri var.Programı bu karta yüklüyorsunuz.Devre kurmaya gerek kalmıyor.Ama arduino ile yapacaksanız da mega kullanın.Ayrıca servoları sağlıklı hareket ettirmek için de ya kendiniz devre yapacaksınız ya da servo kontrol kartı alacaksınız.Servoların akımına göre de lipo pil kullanın.Başka birşeye gerek yok.Kontrolü phyton ile komut tanımlayarak gerçekleştireceksiniz.

    Cevapla
  8. Ayça derin
   10 Eylül 2015

   Merhaba,
   Bir projenin belirli bir kısmı için yardıma ihtiyacım var. Bu gerekli modul ise şöyle. karsisinda yaninda altinda veya tepesinde duran insanın bir yetişkinmi bir gencmi bir çocukmu olduğunu nasıl anlayabiliriz. Bunu yapabilecek bir yöntem mevcut mu? Alt yapıda herhangi bir microcontroler veya proccesor olabilir .
   Şimdiden teşekkürler.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    10 Eylül 2015

    Merhaba,
    Sizin robotunuz sadece insan yüzüne göre arar verecekse görüntü işleme ile yapabilirsiniz.Eğer tüm vucuda göre algılanacaksa birkaç kriter kullanarak algoritma oluşturabilirsiniz.Örneğin boyu veya yapısal olarak hacmine göre kriterler belirleyip ona göre karar verdirebilirsiniz.Fakat bu yöntemler %100 doğru karar vermeyebilirler.Bu yöntemle yapacaksanız kızılötesi sensör kullanabilirsiniz.Ayrıca karşıdakinin insan olup olmadığını da görüntü işleme ve hareket sensörü ile kontrol edilmelidir.Bu sistemleri arduino ile rahatlıkla yapabilirsiniz.

    Cevapla

  Bir yorum yaz

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Projeler Devamı

  Bizi Takip Et

  izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort