BAĞLAN

Engel Algılayan Robot (Arduino obstacle robot)

 • Görüntüleme 15247
 • Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bölümünde uzaktan kumandalı arabayı engele çarpmayan otonom hareket eden robota dönüştüreceğiz.Arabanın kendi devresini sökülerek  arduino ile yapacağımız devremizi yerleştireceğiz.Arabanın önüne ultrasonik sensör ve sensörün altına servo motor yerleştireceğiz.Bu sayede robot çevresini tarayarak nesnelere çarpmayacak.

  Kullanılan komponentler:

  1. Arduino Uno
  2. Uzaktan kumandalı araba
  3. Motor sürücü kartı
  4. HC-SR04 Ultrasonik mesafe sensörü

  Elektronik Devre Şeması:

  Fritzing devre şema dosyası >> engel algılayan robot devresi

  Yazılım Kısmı:

  Oyuncak araba için kod:

  // Yazılım Geliştirme By Robimek - 2015
  //oyuncak araba içim
  #include <Servo.h>// servo motor kütüphanesi
  #include <NewPing.h>
  //motor pinleri
  #define OnMotor_sol 9
  #define OnMotor_sag 10
  #define ArkaMotor_ileri 11
  #define ArkaMotor_Geri 12
  //sensör pinleri
  #define USTrigger 6
  #define USEcho 7
  #define Maksimum_uzaklik 100
  Servo servo; //servo motor tanımlama
  NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik);//ultrasonik sensör tanımlama
  //kullanılacak eleman tanımı
  unsigned int uzaklik;
  unsigned int on_uzaklik;
  unsigned int sol_uzaklik;
  unsigned int sag_uzaklik;
  unsigned int zaman;
  // program ilk çalıştığında sadece bir kez çalışacak programlar
  void setup()
  {
  //motor çıkışları
  pinMode(OnMotor_sol, OUTPUT);
  pinMode(OnMotor_sag, OUTPUT);
  pinMode(ArkaMotor_ileri, OUTPUT);
  pinMode(ArkaMotor_Geri, OUTPUT);
  servo.attach(4); //servo pin tanımı
  }
  // sonsuz döngü
  void loop()
  {
  delay(500);
  servo.write(90);
  sensor_olcum();
  on_uzaklik = uzaklik;
  if(on_uzaklik > 35 || on_uzaklik == 0)
  {
  ileri();
  }
  else
  {
  dur();
  servo.write(180);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sol_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(0);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sag_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(90);
  delay(500);
  if(sag_uzaklik <sol_uzaklik)
  {
  sag_geri();
  delay(500);
  sol_ileri();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else if(sol_uzaklik <sag_uzaklik)
  {
  sol_geri();
  delay(500);
  sag_ileri();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else
  {
  geri();
  delay(500);
  }
  }
  }
   
  // robotun yön komutları
  void ileri()
  {
  digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
  digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
  digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
  digitalWrite(ArkaMotor_ileri, HIGH);
  }
  void geri()
  {
  digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
  digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
  digitalWrite(ArkaMotor_Geri, HIGH);
  digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
  }
  void sol_ileri()
  {
  digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
  digitalWrite(OnMotor_sol, HIGH);
  digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
  digitalWrite(ArkaMotor_ileri, HIGH);
  }
  void sol_geri()
  {
  digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
  digitalWrite(OnMotor_sol, HIGH);
  digitalWrite(ArkaMotor_Geri, HIGH);
  digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
  }
   
  void sag_ileri()
  {
  digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
  digitalWrite(OnMotor_sag, HIGH);
  digitalWrite(ArkaMotor_ileri, HIGH);
  digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
  }
  void sag_geri()
  {
  digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
  digitalWrite(OnMotor_sag, HIGH);
  digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
  digitalWrite(ArkaMotor_Geri, HIGH);
  }
   
  void dur()
  {
  digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
  digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
  digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
  digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
  }
  // sensörün mesafe ölçümü
  void sensor_olcum()
  {
  delay(50);
  zaman = sonar.ping();
  uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
  }
  

  Eğer robot kit kullanacaksanız yani 2 tekerlekli kendi ekseninde dönebilen kitler için aşağıdaki yazılımı kullanabilirsiniz.

  // Yazılım Geliştirme By Robimek - 2015
  #include <Servo.h>// servo motor kütüphanesi
  #include <NewPing.h>
  //motor pinleri
  #define SolMotorileri 9
  #define SolMotorGeri 10
  #define SagMotorileri 11
  #define SagMotorGeri 12
  //sensör pinleri
  #define USTrigger 6
  #define USEcho 7
  #define Maksimum_uzaklik 100
  Servo servo; //servo motor tanımlama
  NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik);//ultrasonik sensör tanımlama
  //kullanılacak eleman tanımı
  unsigned int uzaklik;
  unsigned int on_uzaklik;
  unsigned int sol_uzaklik;
  unsigned int sag_uzaklik;
  unsigned int zaman;
  // program ilk çalıştığında sadece bir kez çalışacak programlar
  void setup()
  {
  //motor çıkışları
  pinMode(SolMotorileri, OUTPUT);
  pinMode(SolMotorGeri, OUTPUT);
  pinMode(SagMotorileri, OUTPUT);
  pinMode(SagMotorGeri, OUTPUT);
  servo.attach(4); //servo pin tanımı
  }
  // sonsuz döngü
  void loop()
  {
  delay(500);
  servo.write(90);
  sensor_olcum();
  on_uzaklik = uzaklik;
  if(on_uzaklik > 35 || on_uzaklik == 0)
  {
  ileri();
  }
  else
  {
  dur();
  servo.write(180);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sol_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(0);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sag_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(90);
  delay(500);
  if(sag_uzaklik>sol_uzaklik)
  {
  sag();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else if(sol_uzaklik >sag_uzaklik)
  {
  sol();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else
  {
  geri();
  }
  }
  }
   
  // robotun yön komutları
  void ileri()
  {
  digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
  digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
  digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
  digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
  }
   
  void geri()
  {
  digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
  digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
  digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
  digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
  }
   
  void sol()
  {
  digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
  digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
  digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
  digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
   
  }
   
  void sag()
  {
  digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
  digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
  digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
  digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
  }
   
  void dur()
  {
  digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
  digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
  digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
  digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
  }
  // sensörün mesafe ölçümü
  void sensor_olcum()
  {
  delay(50);
  zaman = sonar.ping();
  uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
  }
  

  L298N için örnek bağlantıdan diğer bağlantıları aynı şekilde yapabilirsiniz.

  L298N Shield için devre şeması:

  Fritzing dosyası : Engel Robot Devresi

  Bütün yazılımı buradan indirebilirsiniz. >> Engel algılayan robot

  Adafruit motor shield Oyuncak araba için arduino kodu

  // Yazılım Geliştirme By Robimek - 2015
  //oyuncak araba için
  #include <Servo.h>// servo motor kütüphanesi
  #include <NewPing.h>
  #include <AFMotor.h>
  AF_DCMotor direksiyon(1); // direksiyon 1 numaralı motor girişi
  AF_DCMotor arka_motor(4); // arka motor 4 numaralı motor girişi
  //sensör pinleri
  #define USTrigger 6
  #define USEcho 7
  #define Maksimum_uzaklik 100
  int hiz=255;
  Servo servo; //servo motor tanımlama
  NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik);//ultrasonik sensör tanımlama
  //kullanılacak eleman tanımı
  unsigned int uzaklik;
  unsigned int on_uzaklik;
  unsigned int sol_uzaklik;
  unsigned int sag_uzaklik;
  unsigned int zaman;
  // program ilk çalıştığında sadece bir kez çalışacak programlar
  void setup()
  {
   Serial.begin(9600);
   arka_motor.run(RELEASE);
   direksiyon.run(RELEASE);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  servo.attach(9); // motor shiel üzerindeki servo pinini kullanın
  }
  // sonsuz döngü
  void loop()
  {
  delay(500);
  servo.write(90);
  sensor_olcum();
  on_uzaklik = uzaklik;
  if(on_uzaklik < 35 || on_uzaklik == 0)
  {
  ileri();
  }
  else
  {
  dur();
  servo.write(180);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sol_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(0);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sag_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(90);
  delay(500);
  if(sag_uzaklik <sol_uzaklik)
  {
  sag_geri();
  delay(500);
  sol_ileri();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else if(sol_uzaklik <sag_uzaklik)
  {
  sol_geri();
  delay(500);
  sag_ileri();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else
  {
  geri();
  delay(500);
  }
  }
  }
   
  // robotun yön komutları
  void ileri()
  {
   arka_motor.run(FORWARD);
   direksiyon.run(RELEASE);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  }
  void geri()
  {
  arka_motor.run(BACKWARD);
   direksiyon.run(RELEASE);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  }
  void sol_ileri()
  {
  arka_motor.run(FORWARD);
   direksiyon.run(FORWARD);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  }
  void sol_geri()
  {
  arka_motor.run(BACKWARD);
   direksiyon.run(FORWARD);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  }
   
  void sag_ileri()
  {
   arka_motor.run(FORWARD);
   direksiyon.run(BACKWARD);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  }
  void sag_geri()
  {
  arka_motor.run(BACKWARD);
   direksiyon.run(BACKWARD);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  }
   
  void dur()
  {
  arka_motor.run(RELEASE);
   direksiyon.run(RELEASE);
   arka_motor.setSpeed(hiz);
   direksiyon.setSpeed(hiz);
  }
  // sensörün mesafe ölçümü
  void sensor_olcum()
  {
  delay(50);
  zaman = sonar.ping();
  uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
  }

  Adafruit motor shield Robot kit için arduino kodu

  // Yazılım Geliştirme By Robimek - 2015
  //Robot kit için
  #include <Servo.h>// servo motor kütüphanesi
  #include <NewPing.h>
  #include <AFMotor.h>
  //motor pinleri
  AF_DCMotor sag_motor(1); // sag_motor 1 numaralı motor girişi
  AF_DCMotor sol_motor(4); //sol motor 4 numaralı motor girişi
  //sensör pinleri
  #define USTrigger 6
  #define USEcho 7
  #define Maksimum_uzaklik 100
  int hiz=255;
  Servo servo; //servo motor tanımlama
  NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik);//ultrasonik sensör tanımlama
  //kullanılacak eleman tanımı
  unsigned int uzaklik;
  unsigned int on_uzaklik;
  unsigned int sol_uzaklik;
  unsigned int sag_uzaklik;
  unsigned int zaman;
  // program ilk çalıştığında sadece bir kez çalışacak programlar
  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
   sol_motor.run(RELEASE);
   sag_motor.run(RELEASE);
   sol_motor.setSpeed(hiz);
   sag_motor.setSpeed(hiz);
  servo.attach(9); // motor shiel üzerindeki servo pinini kullanın
  }
  // sonsuz döngü
  void loop()
  {
  delay(500);
  servo.write(90);
  sensor_olcum();
  on_uzaklik = uzaklik;
  if(on_uzaklik > 35 || on_uzaklik == 0)
  {
  ileri();
  }
  else
  {
  dur();
  servo.write(180);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sol_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(0);
  delay(500);
  sensor_olcum();
  sag_uzaklik = uzaklik;
  servo.write(90);
  delay(500);
  if(sag_uzaklik>sol_uzaklik)
  {
  sag();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else if(sol_uzaklik >sag_uzaklik)
  {
  sol();
  delay(500);
  ileri();
  }
  else
  {
  geri();
  }
  }
  }
   
  // robotun yön komutları
  void ileri()
  {
   sol_motor.run(FORWARD);
   sag_motor.run(FORWARD);
   sol_motor.setSpeed(hiz);
   sag_motor.setSpeed(hiz);
  }
   
  void geri()
  {
  sol_motor.run(BACKWARD);
   sag_motor.run(BACKWARD);
   sol_motor.setSpeed(hiz);
   sag_motor.setSpeed(hiz);
  }
   
  void sol()
  {
  sol_motor.run(BACKWARD);
   sag_motor.run(FORWARD);
   sol_motor.setSpeed(hiz);
   sag_motor.setSpeed(hiz);
   
  }
   
  void sag()
  {
  sol_motor.run(FORWARD);
   sag_motor.run(BACKWARD);
   sol_motor.setSpeed(hiz);
   sag_motor.setSpeed(hiz);
  }
   
  void dur()
  {
  sol_motor.run(RELEASE);
   sag_motor.run(RELEASE);
   sol_motor.setSpeed(hiz);
   sag_motor.setSpeed(hiz);
  }
  // sensörün mesafe ölçümü
  void sensor_olcum()
  {
  delay(50);
  zaman = sonar.ping();
  uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
  }

  Yazılımı yükleyerek gerekli bağlantıları yapıyoruz.Engele olan uzaklık mesafesini değiştirebilirsiniz.Kendi robotunuza göre algoritmayı geliştirebilirsiniz.

  Kendi Robotunu Yap projelerimizin bu bölümünde engele çarpmayan otonom hareket eden robotumuzu tamamladık.Bir sonraki projede görüşmek üzere…

  PAYLAŞ

  Sezgin GÜL

  Makine Mühendisi, Maker, Robotik Sistemler Uzmanı

  210 Yorum "Engel Algılayan Robot (Arduino obstacle robot)"

  1. Ahmet
   8 Aralık 2016

   Kardeş bağlantı şemaları net değil de l298 ve arduino batarya arasındaki bağlantıları net bi şekilde gösterebilirmisin rica etsem

   Cevapla
  2. MuraT
   17 Ekim 2016

   s.a.

   projeyi derlerken hata mesajı alıyorum.

   “Adafruit motor shield Robot kit için arduino kodu” kullanıyorum
   ————————————————-

   Arduino:1.6.12 (Windows 7), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

   C:\Users\Murat KILINÇ\Desktop\robo1\robo1.ino: In function ‘void loop()’:

   robo1:37: error: ‘sensor_olcum’ was not declared in this scope

   robo1:41: error: ‘ileri’ was not declared in this scope

   robo1:45: error: ‘dur’ was not declared in this scope

   robo1:58: error: ‘sag’ was not declared in this scope

   robo1:60: error: ‘ileri’ was not declared in this scope

   robo1:64: error: ‘sol’ was not declared in this scope

   robo1:66: error: ‘ileri’ was not declared in this scope

   robo1:70: error: ‘geri’ was not declared in this scope

   exit status 1
   ‘sensor_olcum’ was not declared in this scope

   This report would have more information with
   “Show verbose output during compilation”
   option enabled in File -> Preferences.

   Cevapla
   • Murat KILINÇ
    18 Ekim 2016

    Hata ile ilgili yardım edecek biri varmı?

    Cevapla
    • Sezgin GÜL
     18 Ekim 2016

     merhaba murat, kod hatasız derlenmektedir. muhtemelen eksik kopyalamış olabilirsin.

     Cevapla
     • Murat KILINÇ
      18 Ekim 2016

      Sezgin Gül Hocam onlarca kez denedim… Kopyalamada hata olduğunu düşünmüyorum.

      YARDIM RİCA EDİYORUM…

      .ino dosyasını bana muratkilinc@hotmail.com adresinden yollayabilir misiniz.

      L298n motor sürücü kartı – 2WD Robot Araba Kit kullanıyorum…

      Cevapla
      • Sezgin GÜL
       19 Ekim 2016

       hepsini tekrar kontrol ettim hata yok. mail den de gönderdim kodu.

      • eren
       27 Aralık 2016

       Probleminiz şimdiye kadar çözülmüştür sanırım ama sonradan bakacakları için;

       “hiz ” was not declared in this scope gibi bir hata alıyorsanız void ileri() ve altındaki kısmı void setup() ile void loop() arasına taşıyın.

       ileri, sag, sol vs fonksiyonlar tanımlanmadan çalıştırılmaya uğraşıldığı için böyle bir problem çıkıyor.

   • Turgay
    28 Ekim 2016

    Aynı hatayı ben de alıyorum.

    Cevapla
  3. Erol
   10 Ekim 2016

   hocam arduıno kodunu adafruit motor shield ile olan engel algılayan devrede kullanabilirmiyiz bir sıkıntı olurmu ki.Teşekkür ederim.

   Cevapla
  4. AHMET
   11 Ağustos 2016

   hocam servosuz yapmaya çalıştım ama olmuyo.kodu servosuz düzenleyebilir misiniz?

   Cevapla
  5. haluk
   17 Temmuz 2016

   Adafruit motor shield Robot kit için arduino kodunu yükleyemiyorum exit hatası diye bir hata veriyor. yardımcı olurmusunuz?

   Cevapla
  6. doğukan
   11 Haziran 2016

   abi rar dosyasını direk kütüphane dosyalarının içine mi atmam gerekiyor

   Cevapla
  7. besir
   23 Mayıs 2016

   2. devrenin robot kit yazılımında sag_motor.setSpeed(hız); burada derleme sırasında hata veriyor acil yardım edermisnz

   Cevapla
   • nejat
    1 Ekim 2016

    unsigned int uzaklik;
    unsigned int on_uzaklik;
    unsigned int sol_uzaklik;
    unsigned int sag_uzaklik;
    unsigned int zaman;
    unsigned int hiz; bu satırı yukarı ekledim sorun çözüldü veya proğramda (hız) yazılı yere setSpeed(50); hız yazılı yere 0- 250
    arası değerde girilebilir girilen değer motor devrini veriyor

    Cevapla
  8. Omer
   21 Mayıs 2016

   Sezgin abi sana emailden ulasmam gerek bir kodun duzeltilmesi gerek acaba yardim edebilirmisin cok hayra girirsin bak bitirme tezim ve kala kaldim bir turlu ilerlemiyo ancak senin ustesinden gelebilecegin bisey

   Cevapla
  9. can
   7 Mayıs 2016

   devreyi yaptım hocam şuan sorunsuz çalışıyor. sadece delay’ları 200 yapınca soron cözüldü

   Cevapla
  10. can
   2 Mayıs 2016

   hocam devreyi yaptım devre engeli görüyor duruyor servo sağ sol yapıyor ve öyle kalıyor sorun nerede acaba

   Cevapla
  11. kerem
   1 Mayıs 2016

   6v verince sorun çözül dü

   Cevapla
  12. kerem
   1 Mayıs 2016

   hocam iyi geceler devreyi yaptım ama devre randumanlı çalışmıyor.roboot sadece ileri gidiyor.
   sensör bozuk olabilir mi.bide tekerleri elimle yarım tur çevirince hareket ediyor.servo sadece arada sola dönüyor
   arduino yu9v pil ile motor sürücü dvresini ise 3v pil ile besleme yaptım.Saygılarımla…

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    1 Mayıs 2016

    motor sürüscüye 3v çok çok azdır. en az 6v vermen lazım.

    Cevapla
  13. kerem
   30 Nisan 2016

   servo olarakda mg 995kullandım

   Cevapla
  14. kerem
   30 Nisan 2016

   iyi akşamlar.Hocam l293 d 3v yetermi tekerler yavaş dönüyor.l293d ye en fazla kaç volt verebiliriz?
   servo motora da 3v gidiyo 3v servo için yeterli olur mu

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    1 Mayıs 2016

    l293d 4.5v ile 36v a kadar 600 mah akımı geçmeyecek şekilde besleme yapılır. Sevo motor için çalışma voltajı 4.8v ile 6v arasıdır.

    Cevapla
  15. erkan
   27 Nisan 2016

   Sezgin bey çalışmamı nihayet bitirdim cevapların için teşekkür ederim seyretmek isteyenler için linkini yazıyorum. iyi çalışmalar dilerim.
   https://www.youtube.com/watch?v=Q5ypzMPSuA8

   Cevapla
  16. erkan
   20 Nisan 2016

   bu şekilde yazdım hep tek sensör çalışyor
   // Yazılım Geliştirme By Robimek – 2015
   //oyuncak araba içim
   #include
   NewPing sonar1(3, 4, 100); // Sensor 1:
   NewPing sonar2(6, 7, 100); // Sensor 2:
   //motor pinleri
   #define OnMotor_sol 9
   #define OnMotor_sag 10
   #define ArkaMotor_ileri 11
   #define ArkaMotor_Geri 12
   //sensör pinleri
   #define USTrigger_pin1_3
   #define USEcho_pin1_4
   #define USTrigger_pin2_6
   #define USEcho_pin2_7
   #define Maksimum_uzaklik 100

   Cevapla
  17. erkan
   19 Nisan 2016

   sezgin bey herşeyi tamamladım servonun kodlarını sildim fakat ikinci sensörün kodunu bir türlü ekleyemedim. yardım edersen sevinirim.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    19 Nisan 2016

    sadece sensör pini tanımlamayla olmaz. tanımladığın ikinci sensörün pinleri ile sensör kütüphanesinde bir ad tanımlayacaksın. birinci sensörün tanımlanan fonksiyonlarında bakıp ikincisini de aynı şekilde tanımla. örneğin;
    NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik); bu birinci sensör
    NewPing sonar1(Trigger, Echo, Maksimum_uzaklik1); bu da ikinci sensör tanımı olsun.
    İkinci sensör tanımında değişkenlerin adı farklı olmalıdır.

    Cevapla
    • erkan
     20 Nisan 2016

     yok Sezgin yok ne yaptımsa ikinci sensörü bir türlü çalıştıramadım. dediklerini yaptım ikinci sensöre farklı adlarda NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik); bu birinci sensör
     NewPing sonar1(Trigger, Echo, Maksimum_uzaklik1); senin dediğin gibi yaptım ama şu sensör kütüphanesine bir ad tanımlama kısmını beceremedim. bilmemek çok zor arduino bıktı bu gün benden.

     Cevapla
  18. erkan
   15 Nisan 2016

   böyle bir proje için devre yapmıştım ama devreden vazgeçip arduino kullanmaya karar verdim. elimde servo motor yok iki adet hc-sr04 sensörü aracın sağ ve sol kısmına belirli bir açıyla yerleştirsem mesafe ölçümünü bu şekilde yaptırsam bunun arduino üzerinde bağlantısını hangi pinlerden yapmalıyım ve kodlarda nasıl bir değişiklik yapmam lazım. veya sensör yerine ır led alıcı-verici modül kullanabilirmiyim. cevap yazarsanız sevinirim.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    15 Nisan 2016

    ikinci ultrasonik sensörü de koda eklemen lazım. servo kullanmayacak isen koddan sil ve algoritma kısmında sağ ve sol sensörlerden gelen verileri karşılaştırıp uygun tarafa dönmesini sağla.

    Cevapla
    • erkan
     15 Nisan 2016

     sezgin bey cevabın için teşekkürler.bu yaptığım çok orjinal üst kaportası ahşap yürüyen aksamı yine kendi yaptığım dişlilerden ve mekanik parçalardan oluşan bir araba direksiyon kısmı biraz sıkıntılı örneğin sağda engel gördüğü zaman ön motor sola şukadar saniye dön sonra sağa şukadar saniye dön diye komutu nasıl eklerim.

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      15 Nisan 2016

      örneğin; önce sağa sonra sola döndürmek için

      sag();
      delay(gecikme süresini yaz);
      sol();
      bu şekilde eklersin.

      Cevapla
      • erkan
       16 Nisan 2016

       sezgin bey öncelikle cevap yazdığınız için gerçekten teşekkürler.
       peki ikinci eklediğim sensör ile yaptığım değişikliklerin kodlarını yazmaya çalıştım.
       bu kodlarda hata varmıdır acaba.
       // Yazılım Geliştirme By Robimek – 2015
       //oyuncak araba içim
       #include
       //motor pinleri
       #define OnMotor_sol 9
       #define OnMotor_sag 10
       #define ArkaMotor_ileri 11
       #define ArkaMotor_Geri 12
       //sensör pinleri
       #define USTrigger 4
       #define USEcho 5
       #define USTrigger 6
       #define USEcho 7
       #define Maksimum_uzaklik 100
       NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik);//ultrasonik sensör tanımlama
       //kullanılacak eleman tanımı
       unsigned int sol_uzaklik;
       unsigned int sag_uzaklik;
       unsigned int zaman;
       // program ilk çalıştığında sadece bir kez çalışacak programlar
       void setup()
       {
       //motor çıkışları
       pinMode(OnMotor_sol, OUTPUT);
       pinMode(OnMotor_sag, OUTPUT);
       pinMode(ArkaMotor_ileri, OUTPUT);
       pinMode(ArkaMotor_Geri, OUTPUT);
       }
       // sonsuz döngü
       void loop()
       {
       delay(500);
       sensor_olcum();
       sag_uzaklik = sol_uzaklık;
       if(sag_uzaklik > 35 || sol_uzaklik > 35 == 0)
       {
       ileri();
       }
       else
       {
       dur();
       delay(500);
       sensor_olcum();
       sol_uzaklik < sag_uzaklık;
       delay(500);
       sag_uzaklik < sol_uzaklik;
       delay(500);
       }
       if(sag_uzaklık <sol_uzaklık
       {
       sag();
       delay(1500);
       geri();
       delay(2000);
       sol();
       delay(1500);
       ileri();
       }
       else if(sol_uzaklık<sag_uzaklık)
       {
       sol();
       delay(1500);
       geri();
       delay(2000);
       sag();
       delay(1500)
       ileri();
       }

       // robotun yön komutları
       void ileri()
       {
       digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
       digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
       digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
       digitalWrite(ArkaMotor_ileri, HIGH);
       }
       void geri()
       {
       digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
       digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
       digitalWrite(ArkaMotor_Geri, HIGH);
       digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
       }
       void sol_ileri()
       {
       digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
       digitalWrite(OnMotor_sol, HIGH);
       digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
       digitalWrite(ArkaMotor_ileri, HIGH);
       }
       void sol_geri()
       {
       digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
       digitalWrite(OnMotor_sol, HIGH);
       digitalWrite(ArkaMotor_Geri, HIGH);
       digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
       }

       void sag_ileri()
       {
       digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
       digitalWrite(OnMotor_sag, HIGH);
       digitalWrite(ArkaMotor_ileri, HIGH);
       digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
       }
       void sag_geri()
       {
       digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
       digitalWrite(OnMotor_sag, HIGH);
       digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
       digitalWrite(ArkaMotor_Geri, HIGH);
       }

       void dur()
       {
       digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
       digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
       digitalWrite(ArkaMotor_ileri, LOW);
       digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
       }
       // sensörün mesafe ölçümü
       void sensor_olcum()
       {
       delay(50);
       zaman = sonar.ping();
       uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
       }

  19. erkan
   14 Nisan 2016

   sizin yaptığınız gibi bir ahşap araba yaptım direksiyonu ve arka tekerlekler için birer adet motor 6 volt dc redüktörlü motor kullandım. ben devreyi pıc16f628a ve l293d kullanarak yaptım üzerinde iki adet ır led var sizin yazdığınız kodlar tam istediğim gibi ama benim devre farklı olduğu için bu kodlar uyarmı uymaz ise bu aşağıya sıraladıklarımı ccs c kodunda yazmak için yardımcı olabilirmisiniz. teşekkür ederim.

   Sağda engel varsa
   -Arka motor dur.
   -Ön motor sağa 2 saniye dön dur.
   -Arka motor 2 saniye geri dön dur.
   -Ön motor sola 2 saniye dön dur.
   -Arka motor ileri dönmeye devam et.

   Solda engel varsa
   -Arka motor dur.
   -Ön motor sola 2 saniye dön dur.
   -Arka motor 2 saniye geri dön dur.
   -Ön motor sağa 2 saniye dön dur.
   -Arka motor ileri dönmeye devam et.

   sağda ve solda engel varsa
   -Arka motor dur.
   -Ön motor sağa 2 saniye dön dur.
   -Arka motor 2 saniye geri dön dur.
   -Ön motor 2 saniye sola dön dur.
   -Arka motor ileri dönmeye devam et.
   döngü bu şeklide devam edecek.
   2 saniye süresini örnek olarak yazdım.

   Cevapla
  20. Berkay
   11 Nisan 2016

   Elimde hazırda bulunan 2 motor var.O yüzden 4 motor yerine 2 motor kullanmak istiyorum. Bunu için modda değişiklik yapmam gerekir mi

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    11 Nisan 2016

    2 motor kullanabilirsin. kodda zaten 2 motor kontrolü var.

    Cevapla
  21. Berkay
   10 Nisan 2016

   Hayırlı işler Sezgin Bey ben bir şey sormak istiyorum.4 DC motor kullanılarak hazırlanmış engel algılayan robot devresinin kodunu 2 DC motor kullanarak hazırlanmış devrede kullanabilir miyim?(Asıl Devreye bağlı olan 2 DC motor var.Diğer ikisi ise bunlara bağlı.Direk devreye bağlı değiller.Bu direk devreye bağlı olmayan DC motorları çıkartsam ama yine aynı kodu kullansam olmaz mı?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    10 Nisan 2016

    4 motoru bir sürücü ile sürebilirsin. sol 2 motoru bir girişten sağ iki motoru da diğer girişe bağlarsan kodda değişiklik yapmadan sürebilirsin.

    Cevapla
  22. Ali km km
   10 Nisan 2016

   Merhaba.Cevaplarınız için teşekkürler. Şu an sensör dışında her şey tam.Hala sensörün neden çalışmadığını bulamadım.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    10 Nisan 2016

    bağlantıları kontrol edin. örnek kodda deneyin. bozulmuş olabilir.

    Cevapla
  23. ali
   9 Nisan 2016

   Merhaba.İlk başta ilk gösterilen fritzing şemasına göre devreyi kurdum.(L293D kullanlan şema).Robot kit kuulandım.Ona göre de kod attım.Ama çalışmadı.Motot sürücü gnd si ile arduino gnd sini bağlayın demiştinizMotor sürücüsünün gnd lerinde pilin eksi kutbundan gelen kablolar vardı.Ben de o kablolardan birine arduino gnd sini bağladım.Yine çalışmadı.L298N shıeld şemasına baktım.Orada da arduıno nun 5v sini pile bağlamıştı.Ben de öyle yaptım.Şu an arduınonun ışıkları yanıyor ve tekerleklerden biri ileri diğeri geri gidiyor.Bağlantı yanlış olabilir mi diye kontrol ettim.Bağlantılar ilk şemanın aynısıydı.Bu arada sensörü arduıno ya sadece 6 ve 7. pinlerden bağladım.İlk şemada böyleydi.L298N Shıeld şemasında ise aynı zamanda arduınonun 5v ve gnd kısımlarını da sensöre bağlamıştı?Nasıl yapmalıyım?Acilen yardım edebilir misiniz?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    9 Nisan 2016

    motorlar ileri veya geri fonksiyonlarında zıt yönde hareket ediyorsa sinyal pinlerini ters bağlamışsın. ileri fonksiyonu çalışırken geri dönen motorun sinyal pinlerini ters bağla düzelecektir. ultrasonik pinleri o şekilde. bir de arduinoyu ayrı pille besle.

    Cevapla
  24. mehmet
   9 Nisan 2016

   Adafruit motor shield Robot kit için bağlantı şemasını gösterebilirmisiniz..

   Cevapla
  25. ali
   8 Nisan 2016

   l293D kullandım.Devreyi L298N devresine göre yapsam yanlış 0lmaz ,değil mi?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    8 Nisan 2016

    datasheet e göre bağlantısını yaparsın. L298N kodu kullan sorun olmaz.

    Cevapla
  26. Ali
   8 Nisan 2016

   Merhaba.Yine ben.Motor sürücüsünün gnd sini arduinonun gnd sine bağlayın demiştiniz.Bu fritzing şemasında gösterilmemiş.Bunun gibi başka gerekli olup da gösterilmeyen başka bağlantılar var mı ?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    8 Nisan 2016

    L298N shield devresi kısmında bağlantıların hepsini gösterdim. GND pinleri de bağlı orada.

    Cevapla
  27. Ali
   3 Nisan 2016

   Merhaba.Cevabınız için teşekkürler.Fakat motor sürücü gnd lerinin 4 ü de pilin eksi kutbuna bağlı.Bunlardan birisini nasıl arduinoya bağlayabilirim?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    3 Nisan 2016

    gndlerin herhangi birine bir kablo daha lehimleyerek arduinoya bağla. ya da direk pilin gnd sinden ek kablo at arduinoya. hepsi aynı şey.

    Cevapla
  28. Bahattinates
   3 Nisan 2016

   merhaba tesekkurler. islerinizden basarilar dilerim

   Cevapla
  29. Ali
   3 Nisan 2016

   Merhaba.motor sürücüsünün gnd sini arduinonun gnd sine bağlamalısın demişsiniz. Arduinonun motor sürücüsüne 9,10,11,12 noktalarından bağladım.Arduinonun 1 tane digital pmw de 2 tane de power yerinde olmak üzere 3 gnd si var ama power daki gnd lerden birini servo motora bağladım. 2 gnd kaldı motor sürücüsünü hangisine bağlamaliyim. Ama belirtmek gerekirse motor sürücüsünün boş pini yok.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    3 Nisan 2016

    herhangi bir gnd ye bağlayabilirsin. motor sürücünün tüm gndleri biribirine bağlı olsun. bazı modüllerde içten bağlanmamış oluyor.

    Cevapla
  30. Ali
   3 Nisan 2016

   Merhaba.Transistörü biraz araştırdım. Motor sürücüsü kullanmak daha kolay göründü.Devreyi l293d kullanarak yaptım.Fakat devre çalışmıyor. Motor sürücünün pinlerine jumper kabloları takdıgımda kablolar tam oturmuyor kendi kendine çıkıyor.Zorla kabloları pinlere tutturdum.Devrenin çalışmaması bundan kaynaklı olabilir mi?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    3 Nisan 2016

    kablolarda temassızlık olabilir. dip soket ile delikli plakete devreyi kurman daha sağlıklı olur. bir de motor sürücünün gnd sini arduinonun gnd sine bağladınız mı. bağlanmamış ise çalışmaz.

    Cevapla
  31. ali
   2 Nisan 2016

   Merhaba.Bu robotu motor sürücü kullanmadan yapabilirmiyiz?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    2 Nisan 2016

    sürücü kullanmayacaksınız ayrı transistör ile yapabilirsiniz.

    Cevapla
  32. Bahattinates
   2 Nisan 2016

   merhaba bu sekilde degerlenmdim. gonderdigin kod. hata. redefintionAF_DCMotor direksiyon.
   buradaki kısmı
   AF_DCMotor direksiyon(1);
   AF_DCMotor arka_motor(2);
   bu şekilde yaptim. hata. verdi.
   alaha emanet olun.

   Cevapla
  33. Bahattinates
   2 Nisan 2016

   merhaba. ultrasyon. pin. A.5. ve A.4. bagladim. Sihell motor uzerinde. A.4:A5 pinler oluyor. sizin dediginiz. pinler. 6.ve. 7 . arduino. bagli. motor Sihell arduino. takinca. acikta. anolog. girisler. var.
   6. ve 7 pinleri. A.4.A.5. degistirsek olumu. tesekkurler. hayirli. islerdilerim. size. mesaji. icin kusura. bakma.

   Cevapla
  34. Bahattinates
   2 Nisan 2016

   merhaba. sizin dediginiz. gibi. ayri . ayri. pille. besleme. denedim. gine. olmadi. hic bir motor. calismiyor. motor DC 6 volt. tekerler. sari hazir .almistim. siz, cizgi. izliyen. robota, kulanmisiniz.
   aynisi. kulandim. M.1. M.2.M3.M.4. hic bir motor. calismiyor.
   nete. bir sheil. motor test. icin bir kod buldum. 2 DC. motor bagladim. calisiyor.
   bide. size. hotmail adresimde. size. kod. yolamistim. siz duzeltiniz. Sihell motor surucu. 2.DCmotor.
   Ve, servo,calistirdi. bende. anliyamadim. niye calismadi. . engel robotu. video. izledim. aynisini. motor.Sihell. surucu. kulanmisiniz. bende. bilmiyorum. neden. calismiyor. hersey. icin tesekkurler.
   allaha. emanet olun. bu konuda. sizi. cok meskul.etim. kusura. bakma.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    2 Nisan 2016

    kod kısmında sorun yok. bağlantılarda sorun olabilir. ultrasonik sensörü doğru bağladınız mı ? Bu kodda sinyal pinler 6 ve 7 numaralı dijital pinler. Eğer yine olmazsa aşağıdaki gibi değiştirin.
    AF_DCMotor direksiyon(1, MOTOR12_8KHZ );
    AF_DCMotor arka_motor(2, MOTOR12_8KHZ );
    buradaki kısmı
    AF_DCMotor direksiyon(1);
    AF_DCMotor arka_motor(2);
    bu şekilde yapın.

    Cevapla
  35. Bahattinates
   1 Nisan 2016

   merhaba. gonderdiginiz kodu. degerlendim. kod hata yok fakat.Adafruit Motor Shield, arduino. motor surucu. uzerine takili. hic bir motor caliasmadi.sizin. Engel Algılayan Robot (Arduino obstacle robot)
   istedigim. video aynisi. calisin. mumkunmu? tek istedigim. sizden bu. normalde. engel robotunuz. L293. ve servo denedim. calisiyor. sorun yok. tek istedigim. sizden. Adafruit motor Shied.arduino? uzeine. takip calismak. robot calisin? hersey icin tessekurler. mesaji. icin kusura bakma. hayirli. isler.
   gonderdiginiz. kodlarda. hata yok.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    1 Nisan 2016

    shield de sorun olabilir. motor numaralarını değiştirip öyle deneyin. bir de shield i ayrı besleyin arduino ayrı pille besleyin. tek pil kullanırsanız enerji yetmez.

    Cevapla
  36. Bahattinates
   1 Nisan 2016

   kusura bakma. unutum. kodu degerlendim. calisti. elin koluna. saglik.
   shiel motor surucu. uzerindeki.4.HC-SR04 Ultrasonik mesafe sensörü. A.5.A4. onu ögrenecektim.
   normalde. L298. semada. nereye. bagli. oldugunu. soylemisin. sheil motor surucu. pinler. acikta. A.5.Ve A.4. var. bunun icin sizi. rahatsiz. etim. tesekkurler. allaha emanet.olun.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    1 Nisan 2016

    shield üzerinde analog pinler var onlara kablo lehimleyip bağlantı yapabilirsin

    Cevapla
  37. Bahattinates
   1 Nisan 2016

   merhaba. tesekkur ederim. size kod. indirdim. elin. koluna saglik.
   allah. isinizi. rast. getirsin. sorun kalmadi. boll.kazanclar.

   Cevapla
  38. Bahattinates
   1 Nisan 2016

   https://gist.github.com/Robimek/35c850484231e580222fd7589b7615e6
   merhaba. gonderdiginiz. dosya indirmek. icin. hata veriyor.
   sitenizdeki. butun dosyalari. indirdim. hata. vermedi.

   engel robotun adafruit motor shield için koduna buradan .indirecektim. hata. veriyor.
   mumkunmu. hotmail. adresime. gonderme. imkanin. varmi. indirmem. icin siz . nasil. gondermeyi. dusunuyorsa. daha. iyi bilirsiniz. tesekkurler.

   Cevapla
  39. Bahattinates
   31 Mart 2016

   merhaba . size cok tesekkur. ederim. hayirli isler dilerim . inanki cok sevindim. hersey. gonlunce olsun.

   Cevapla
  40. hande
   31 Mart 2016

   Merhaba.Fen lisesi 3.sınıfa gidiyorum.Proje ödevim robot yapımı.Ben de engel algılayan robotu seçtim.Oyuncak araba yerine robot kiti tekerlekleri ve 6v redüktörlü dc motor kullandım.Pil de 9v.Arduino’yu bilgisayara bağladım ve kodu yükledim.Mavi üzerine”yükleme tamamlanmıştır”yazdı.Ama robot çalışmıyor.Sadece servo motorla motor sürücü ısınıyor.Lütfen acilen yardım eder misiniz?Teşekkürler.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    31 Mart 2016

    yeterli enerji olmadığından yada yanlış bağlantıdan kaynaklı olabilir.

    Cevapla
  41. Bahattinates
   31 Mart 2016

   merhaba. sizden istedigim. Engel Algılayan Robot (Arduino obstacle robot. bu robotunuza.
   Shiel motor surucu. bendeki. asynisini. kulanmisiniz. mumkunmu. bende bu sizin robotaki. ayni. sheil. motoru. kulanmak. isterdim. elimde. 2.tane var. yeni. almistim. turkiyeden. sizi sayenizde. bu .cizgi izliyen. Engel. algilayan. robotunuza. kulanmak. istiyorum. mumkunse. gonderdigin. kodlar. hepsi.
   calisiyor. Shiel. motor surucu. L293D . sizin bu robotaki. kulanmak. sizden ricam. bu 2 robotunuzun. sizin sayenizde. calistirmak, verdigin bilgilerden. dolayi tessekur.ederim. allaha emanet olun.
   boll kazanclar dilerim. sizler. siz cok yardim. seven .kisisiniz. allah. kalbine.göreverir. insallah.size.
   hersey. gonlunce. olsu. tek istedigim. sizden. Sheil motor.surucu. calistirmak. sayenizde. mesaji.icin kusura. bakma.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    31 Mart 2016

    engel robotu da adafruit shield için uyarlayıp eklerim

    Cevapla
  42. Bahattinates
   30 Mart 2016

   merhaba. cevap verdigin icin tesekkurler. islerinizden. basarilar dilerim.
   allah sizleri. kazadan. beladan. esirgesin. iyi geceler.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    30 Mart 2016

    Amin. teşekkürler. sizin de işinizde başarılar dilerim. takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. çekinmeyin.

    Cevapla
  43. Bahattinates
   30 Mart 2016

   merhaba. bu kod degerlendim. servo devali donuyor. DC motor . az bir sekilde. calisiyor.
   // Adafruit Motor shield library
   // copyright Adafruit Industries LLC, 2009
   // this code is public domain, enjoy!

   #include
   #include

   // DC motor on M2
   AF_DCMotor motor(2);
   // DC hobby servo
   Servo servo1;
   // Stepper motor on M3+M4 48 steps per revolution
   AF_Stepper stepper(48, 2);

   void setup() {
   Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
   Serial.println(“Motor party!”);

   // turn on servo
   servo1.attach(9);

   // turn on motor #2
   motor.setSpeed(200);
   motor.run(RELEASE);
   }

   int i;

   // Test the DC motor, stepper and servo ALL AT ONCE!
   void loop() {
   motor.run(FORWARD);
   for (i=0; i<255; i++) {
   servo1.write(i);
   motor.setSpeed(i);
   stepper.step(1, FORWARD, INTERLEAVE);
   delay(3);
   }

   for (i=255; i!=0; i–) {
   servo1.write(i-255);
   motor.setSpeed(i);
   stepper.step(1, BACKWARD, INTERLEAVE);
   delay(3);
   }

   motor.run(BACKWARD);
   for (i=0; i<255; i++) {
   servo1.write(i);
   motor.setSpeed(i);
   delay(3);
   stepper.step(1, FORWARD, DOUBLE);
   }

   for (i=255; i!=0; i–) {
   servo1.write(i-255);
   motor.setSpeed(i);
   stepper.step(1, BACKWARD, DOUBLE);
   delay(3);
   }
   }

   bu kod calisti. peki. arduino uzerindeki. Shiel motor surucu. ultrason. sensor. hanki bine baglanacak.
   sizin klundiginiz. Oyuncak araba . motor surucu. kulanmisiniz. galiba? bende oyle birsey. sizden istemek. oyuncak. araba. sheiel motor. surucuyle. calistirmak? hersey icin tessekurler.

   benim istedigim. sizin bu ultrasyon. ile Sheil. motor surucuyle. calisin. bu konudan. siz daha .iyi bilirsiniz. allaha emanet olun. elin koluna saglik. siz cok tercubelisiniz. inanki.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    30 Mart 2016

    Ultrasonik sensör pinleri kodda define tanımında echo ve trig olarak belirttim. Oyuncak arabada da aynı motor sürücüsünü kullanabilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Sadece kodda yön fonksiyonları değişiyor.

    Cevapla
  44. Bahattinates
   29 Mart 2016

   merhaba. kusura. bakma unutum bende motor .shield .surucu var .uzerinde (2 tane. L293D. var.
   arduino .takiyorsun. bu robota uyarmi. tesekkurler. allaha emanet olun.

   Cevapla
  45. Bahattinates
   29 Mart 2016

   merhaba. hayirli islerdilerim size. hersey. icin tesekkurler. Newping Exple. hal etim.
   robot kodlar. hepsi calisiyor. sizin sayenizde. sizden ricam. Arduino- surumu. hankisini.
   kulaniyorsunuz? gonderseniz. cok sevimnirim. allaha emanet olun. boll kazanclar.dilerim. size.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    29 Mart 2016

    Rica ederim. ben en son sürüm kullanıyorum. Arduino nun kendi sitesinde download bölümünden indirebilirsiniz. link > arduino.cc/en/Main/Software

    Cevapla
  46. Bahattinates
   29 Mart 2016

   merhaba tesekkurler ederim size.. cevap verdigin. icin .siz arduino. programi. hanki surumu. kulaniyorsunuz?gonderseniz. cok sevinirim. bendeki. Arduino .Surumu. Bu. 1.6.5.
   hata. Newping Exple.ino 5;21 fatal error. Newping.h: No such file or drectory. Compilation.
   terminated: degerleme.S?rasnd hata olustu. umarim. cevap verirsiz
   Boll kazanclar dilerim. size. siteniz harika. elin koluna saglik.
   allaha emanet olun.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    29 Mart 2016

    ben 1.6.8 sürümü kullanıyorum. Ama 1.6.5 sürümünde de çalışıyor. Siz muhtemelen yanlış şekilde atıyorsunuz kütüphaneyi. arduinonun kurulu olduğu konumda libraries klasörü içine atmalısınız. Rar dan çıkarıp öyle atın.

    Cevapla
  47. Bahattinates
   28 Mart 2016

   merhaba .hayirli islerdilerim.size. Newping. kutuphanesini. indirdim. winarda. cikartipta.
   sonra. Newpin. libaries. klasörunun. icine gonderedim. arduino uno . fil. Explemple . orda. Newpin.
   basinca. arduino . ekranina. kod geliyor. degerleyince. hata veriyor?
   Bu konudan. sizden. cevap bekliyorum. isvecte. elektronikle. ugrasiyorum.
   siteniz. harika. verdigin. bilgilerden. dolayi.size. tesekkurler. sizden ricam. kod derleyipte. gonderme. imkanin. varmi. allaha emanet olun. isvecten selamlar

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    28 Mart 2016

    merhaba, öncelikle olumlu yorumlarınız için teşekkürler. Arduinı programın sürümü eski ise hata verebilir. Kodu derleyip göndersem değişen bir şey olmaz. Çünkü siz arduinoya program atarken de derleme işlemi yapıyor. Yani yine hata verir. Bir de hatayı yazar mısınız.

    Cevapla
  48. ALİ BEKİŞ
   22 Mart 2016

   Merhaba,
   Arduino Uno üzerinde Adafruit Motor Shield v1.2 ve buna bağlı 2 motor ve servo kullanıyorum.
   Servo modeli DGS S05NF STD. USB’den power verince servo 0-175 derece gibi bir dönüş verebiliyor. Ancak sistemi LiPo 7.4V pilden besleyince servo dönüşü 0-95 derece civarında tıkanıyor. Yanlış servo mu aldım, power ile ilgili bir şey mi yapmalıyım tam anlayamadım. Teşekkürler,

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    22 Mart 2016

    servo motora uygun gerilim ve akım vermediğinizden kaynaklanıyor.

    Cevapla
  49. ALİ BEKİŞ
   20 Mart 2016

   Hocam merhaba,
   Sanırım “Adafruit motor shield Robot kit için arduino kodu”nda minik bir hata var. Uzaklıkları kontrol eden if koşulu sağ ve sol için aynı olmuş. Küçük – büyük işaretlerinden biri değişecek. Bu arada elinize sağlık, güzel bir proje olmuş.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    21 Mart 2016

    Evet küçük bir nokta gözden kaçmış. Gerekli düzenleme yapıldı. Teşekkürler.

    Cevapla
  50. OKTAY ÇALHAN
   9 Mart 2016

   bu kodlarda diye bişe var arduinoya kod yüklenmiyor.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    9 Mart 2016

    derlemede hata yok ise arduinoya yüklenmemesi kodla ilgili değil arduinoda sorun olabilir.

    Cevapla
  51. fuat
   5 Mart 2016

   merhaba en arduıno ıle rc kumandasını kaybettıgım rc aracımı kontrol etmek istiyorum, fakat aracın motoru 3A akım çekmekte bunu nasıl halledebilirm teşekkürler.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    5 Mart 2016

    bu projeye göre uyarlayacak isen araba için kodlar mevcut. akım yükseltici kullanarak yapabilirsin. ya da aracın kendi sürücüsünü kullanabilirsin.

    Cevapla
  52. selim
   5 Mart 2016

   Bu kodlar için bana yardımcı olabilir misiniz

   Cevapla
  53. selim
   5 Mart 2016

   3 sensör kullansam bu kodlar işey yarar mı

   Cevapla
  54. selim
   5 Mart 2016

   bana kod alarak atabilirmisiniz rica etsem nereyi değiştirmem gerekiyor veya

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    5 Mart 2016

    else den sonra dur(); fonksiyonu var . işte oradan sonraki kısımları değiştirmen lazım. ama tavsiyem 3 sensör kullan o zaman robotu döndürmeye gerek kalmaz. sağ ve sol daki sensörler mesafeyi ölçüp en çok mesafe olan tarafa robotu yönlendirirsin.

    Cevapla
    • Hakan NATIR
     15 Mayıs 2016

     Hocam Merhabalar. Ben 3 sensör kullanıp önüne engel çıktığında sağa veya sola dönmesini sağlayacak kod yazdım. Ancak ön sensör haricinde sağ ve sol çalışmıyor.Seri port ekranında mesafeleri sıfır okuyor.Bunun sebebi nedir ve düzeltmem için ne yapmam gerekir sizce ?

     Cevapla
  55. selim
   5 Mart 2016

   Her şey için teşekkür ederim fakat benim sensörüm servo motorsuz kodlar yine işey yararmı ben sensörümü breadboard bağladım ordanda arduinodan direk kablo çektim bu kodlar işey yarar mı yaramazsa hangi kodları kullanmam gerekir veya bu kodda nereyi silmem gerekir

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    5 Mart 2016

    servonun amacı sensörü sağa ve sola döndürüp uzaklıkları ölçtürmekti. servo kullanmayıp tek sensör kullandıysan sağa ve sola döndürme işlemini tekerlekler ile sağlaman lazım veya birden fazla sensör kullanıp sağ ve sol mesafelerini ölçmen lazım. Kodda değiştireceğin kısım referans mesafeyi geçtikten sonraki kısım yani ön mesafe referans değeri aştığında motorları sağa ve sola hareket ettirerek etrafındaki boş olan yeri bulmasını sağlayacaksın.

    Cevapla
  56. selim
   28 Şubat 2016

   Teşekkürler peki hangi kısımda tanımlayabilirim yani tanımlama kodları değiştireceğim yer neresi

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    29 Şubat 2016

    Buradaki kısım ;
    #define USTrigger 6
    #define USEcho 7

    Cevapla
  57. selim
   27 Şubat 2016

   iyi günler.Peki ben mesafe sensöründeki trig ve echo pinilerini arduinodaki istediğim yere takıyım mı yoksa sizin taktığınız gibi arduinoda ki 6 ve 7 dijital pinlerine mi takayım

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    27 Şubat 2016

    istediğin pinlere takabilirsin pini tanımlaman yeterli.

    Cevapla
  58. ibrahim karada
   17 Şubat 2016

   hocam bu engelden kaçan robutu step motorla birtürlü yapamadım bana yardımcı olun lütfen proje aldım ama step motorla yapmamı istiyorlar ben kendim yazdığım kodlarla birtürlü mesafr semsörüyle motoru çalıştıramadım bana yardımcı olun hocam

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    18 Şubat 2016

    step motor için örneğin
    myStepper.setSpeed(50);
    myStepper.step(100);
    50 hızla 100 adım git tanımı bunu engel görmediği zaman ki yere tanımlayın
    engel gördüğünde ise
    myStepper.step(0);
    engel kısmına bu tanımı yapın yani sıfır adım olduğundan dönmeyecek duracak ve geri gitmesi için de
    myStepper.setSpeed(50);
    myStepper.step(-100);
    50 hızla -100 adım yani ters yön ifadesi olduğundan geri gidecektir.

    Cevapla
    • ibrahim karadağlı
     19 Şubat 2016

     saolum hocam deniyecegim tsk

     Cevapla
  59. selim
   14 Şubat 2016

   Adafruit motor shield Robot kit için arduino kodu

   “hiz ” was not declared in this scope bu kodda hata veriyor

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    14 Şubat 2016

    tanımlama kısmına bunu yaz >> int hiz = 255; yukarıda da cevap vermiştim aynı soruna.

    Cevapla
    • ibrahim karadağlı
     17 Şubat 2016

     hocam bn step motorla ultra sonic mesafe sönsörü ile kontrol etmek istiyorum ama bir türlü yapamadım diyelimki motor donuyor sensöre elimi 5 cm yaklastırdımda durup geriye dönmesini istiyorum ama birtürlü başaramadım

     Cevapla
  60. Mehmet gök
   6 Şubat 2016

   4 tekerden ayrı motora sahip kitler için kod nerden bulabilirim?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    6 Şubat 2016

    4 tekerlekli kitlerde sol taraftaki 2 motoru birbirine ve sağ taraftaki diğer iki motoru da birbirine bağlayıp aynı pin üzerinden yönetebilirsin. Bu şekilde yaparsan yukarıdaki kit için yazılı programı kullanabilirsin.

    Cevapla
  61. selim
   6 Şubat 2016

   Efendim iyi günler ben kodu yükleyemiyorum hata veriyor “hiz” was not declared bir hata veriyor ne yapmam lazım yardım edermisiniz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    6 Şubat 2016

    Hangi kodda hata veriyor ?

    Cevapla
    • selim
     7 Şubat 2016

     Adafruit motor shield Robot kit için arduino kodu

     “hiz ” was not declared in this scope bu kodda hata veriyor

     Cevapla
    • selim
     7 Şubat 2016

     Adafruit motor shield Robot kit için arduino kodu

     “hiz ” was not declared in this scope bu kodda hata veriyor yardımcı olurmusunuz lütfen

     Cevapla
  62. selim
   6 Şubat 2016

   Efendim kodda hata veriyor “hiz ” was not declared in this scope diyor ne yapmam lazım

   Cevapla
  63. selim
   1 Şubat 2016

   Efendim iyi günler. Ben bu robottan yapıcam ama adafruit l293d modelini kullıcam hangi kodları kullanabilirim yardımcı olurmusunuz

   Cevapla
  64. Emin
   12 Ocak 2016

   Hocam uğraştım fakat yapamadım. Uzaktan kumanda icin yazılım yollarmisiniz ? Bir de arduniou ya anten i baglayabilirmiyiz? Yoksa oyuncağın kendi motoru ıle mi kontrol etmeye devam etsin ? Oyleyse ardunio sadece mesafe ölçmeye yarayacak gibi oluyor. Saygılar.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    13 Ocak 2016

    şuan vaktim yok uygun vakitte gönderirim. oyuncak arabanın kendi kumandasını da kullanırsın yada telefondan da yönetirsin o sana kalmış. engele çarpmaması için arduinoya motor pinlerini bağlaman gerek. lakin bu otonom kontrol edecek. yani engel olduğunda öncelik arabadaki arduinoda olacak ve motorları durdurup önceden tanımlanan yöne doğru yönelecek.

    Cevapla
  65. nuri
   12 Ocak 2016

   Manevrasıaz kkalıyor biraz daha fazla geri gelsin istiyorum o sureyi nereden ayarlayabilirim

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    12 Ocak 2016

    loop kısmında sol_geri() ve sag_geri() fonksiyonlarının altındaki delay değerini arttır. Az gelmesinin sebebi iki motor da çalıştığı için enerji yarılanıyor ve motorlar yavaş dönüyor

    Cevapla
  66. nuri
   12 Ocak 2016

   Hocamcevap için tesekkur ederim.sorunu cozdum sesnsor açısı problemmis.robot çalışıyor Ben bu projeyi bitirme odevi iiçin hazırlıyorum hocaya gösterdim dedi ki geri manevra yaparken çok kısa hareket ediyor ( benim arabadan olabilir ) bu sureyi birazuuzatabilir miyim.diyelim ki sola dönecek geri gelme suresini biraz uzatabilirmiyiz.

   Cevapla
  67. nuri
   12 Ocak 2016

   Hocam bu servo kaç cm mesafeden sonra tarama yapacak onu açık da olsa kapalı da olsa hep tarıyor bende

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    12 Ocak 2016

    algoritmada mesafe 35cm den az olunca araba durur ve servo sağa sola döner bu sırada sensör uzaklıkları ölçer ve karşılaştırma yapar hangi taraf çok ise araba o tarafa döner

    Cevapla
  68. ali özbek
   4 Ocak 2016

   merabalar engel algılayan robot yapıyorum ama texsas kartı kullanıyorum ve sensörüm görmüyor yardımcı olurmsunuz oyuncak motoru kullandım kodolmuyo paylaştıgnız kodu denıyorum dosya dzini bulunamadı diyor

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    4 Ocak 2016

    Texas da programlama farklı aynı kodu kullanamassınız

    Cevapla
  69. melek
   3 Ocak 2016

   herşeyi yaptım ama arduino usb güç verdimi sadece ileri geri yapıyor motor sürücüsünden verdimi servo motor yavaş yavaş sağa sola dönüyor sorun nedir acaba

   Cevapla
   • melek
    3 Ocak 2016

    sorunu çözdüm ama ön tekerleri çeviremiyyor motor

    Cevapla
    • Sezgin GÜL
     3 Ocak 2016

     enerji sorunu vardır. arduinoyu 9v pil ile girişten besleyin. motor sürücü için de 6v veya 7.2 v pil kullanın. veya servo motorun pin numarasını kodda 9. pin yapın ve shield üzerinde iki servo motor girişinden ilkine takın.

     Cevapla
  70. ercan
   31 Aralık 2015

   Arduino:1.6.6 (Windows 10), Kart:”Arduino/Genuino Uno”

   C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\engel_robot_motor_shield\engel_robot_motor_shield.ino:1:21: fatal error: AFMotor.h: No such file or directory

   #include

   ^

   compilation terminated.

   exit status 1
   Derleme sırasında hata oluştu.

   Rapor daha fazla veri içermeli
   “Derleme sırasında ayrıntılı çıktı göster”
   Dosya > Tercihler’de etkinleştirilmiş.

   Cevapla
  71. ercan
   31 Aralık 2015

   mrb Motor shield programda kontrol ediyoru mama hata veriyor yardımcı olursanız sevinrim

   Cevapla
  72. kerem
   30 Aralık 2015

   hocam servo 90 derecelikmi 180 derecelikmi?

   Cevapla
  73. kerem
   30 Aralık 2015

   hocam teşekkürler bilgileriniz için.
   sensör servonun üstünemi monta ediliyor?
   saga sola dönme işleminide dvredeki motorlarmı saglıyor?
   devredeki motorlar robotun arka tekir kımına monta edilicek dimi

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    30 Aralık 2015

    evet servonun üzerine sensör monte ediliyor . Dönme işleminde sol ve sağ arka kısımdaki motorlar zıt yönde hareket ederek sağa veya sola hareket etmesi sağlanıyor.

    Cevapla
  74. kerem
   28 Aralık 2015

   iyi akşamlar. ben bu robotu yapıcam birşeyi anlamadım yukarıdaki resmi proteusta cizsem devre çalışırmı yoksa başka baglantıları varmı.
   saygılarımla

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    29 Aralık 2015

    çalışır sorun olmaz yalnız arduinoyu da devreye lehinmleyeceksen modelini indirip onun üstünde çiz pinleri denk gelir o zamn

    Cevapla
  75. ahmet
   26 Aralık 2015

   meraba hocam kerime yolladığınız motor shieldli program varya o kit için yazılmış onun oyuncak arabaya uyarlanmışını gönderirmiisiniz

   Cevapla
  76. kerimhan
   26 Aralık 2015

   HOCAM RİCA ETSEM KODA DA BAKARMISINIZ KERİM ARKADAŞA GÖNDERMİŞSİNİZ TEŞEKKÜRLER

   Cevapla
  77. kerimhan
   26 Aralık 2015

   merhabalar motor shild kullanıyorum hocam ve oyuncak araba üzerine kurulum yaptım arkadaşa afmotorshield li yazılımı göndermişsiniz onu kullandım lakin çalıştıramadım m1 ve m4 ü kullandım ama yazılımda motorlar kit gibi kullanılmış yada ben yanlış anladım hocam oyuncak arabaya uyarlanmış motor shieldli yazılımı paylaşırsanız sevinitim teşekkürler şimdiden iyi çalışmalar

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    26 Aralık 2015

    Motor shield için yazılmalar eklendi projeden bakabilirsiniz.

    Cevapla
  78. nuri
   19 Aralık 2015

   9 voltluk pille besliyorum 7805 i sensörle pilin gnd si ortak sorun olmaz herhalde degil mi hocam.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    19 Aralık 2015

    Motorları ayrı sensörü ayrı beslemende fayda var. 9v luk piller erken bitiyor. Çalıştıramayabilir.

    Cevapla
  79. nuri
   19 Aralık 2015

   hocam ben entegreyi arduino kart üzerinde programladım. daha sonra entegreyi söküp bord üzerinde kurdum. sensörün graund ucuna direnç bağlamdım.voltaj regülatrü olarak ta 7805 kullandım. şuan sensör çalışmıyor.bozulmuş olabilir mi. seösörün graund bağlantısına direnç mi bağlamak lazımdı acaba

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    19 Aralık 2015

    Sensör 5 volt ile çalışmakta ki sizde regülatör kullanmışsınız.Yani sorun yok. Direnç bağlamanıza gerek yok. Entegreyi ayrı kurduğunuz için devrenin beslemelerini tekrar kontrol edin. Özellikle entegrenin beslemelerine bakınız.

    Cevapla
  80. ubeydullah
   16 Aralık 2015

   merhaba motor shild kullandım gerilimim de yeterli fakat sürekli geri geri geliyor ileri çok nadir gidiyor kerime gönderdiğiniz programı kullandım o motor kit tekerler için olan herhalde hocam ben oyuncak arabanın üzerine kurdum nasıl çözüm bulabilirim yardım edermisiniz .?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    16 Aralık 2015

    oyuncak araba kodu üstte yazıyor. Motorların yönleri ters olabilir tekrar kontrol et

    Cevapla
  81. emin
   14 Aralık 2015

   merhabalar hocam. benim sorum şu : uzaktan kumandalı mesafe sensörlü arabayı nasıl yaparız?? örnegın burda sınır uzaklıgı kendımız gırıyoruz. ama beenım ıstedıgım biz kumandadan ileri git desekte orda engel oldugunu anlayacak ve oraya carpmamak için yönünü değiştirecek ? teşşekürler hocam saygılar.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    21 Aralık 2015

    Normal uzaktan kumandalı araba yaparsın.Yazılıma ek olarak bir interput mesafe ölçüm tanımlarsın ki bu ayrı ve sürekli çalışacak kesme tanımlaman olacaktır. Engel algıladığında hemen yön değiştirerek tanımladığın fonksiyonu yapacaktır.

    Cevapla
  82. nuri
   1 Aralık 2015

   Hocam kolay gelsin..bir sorum olacakti.
   Bir tane arduino uno r3 alsam bir tanede atmega 328 entegre alsam arduinonun üzerindeki entegreyi söküp diğer entegreyi taksam taktiğin entegreyi programlanabilir miyim.

   Cevapla
  83. abdullah
   1 Aralık 2015

   kolay gelsin bende motor shield ile denediim yapamadım besleme için de 3.7 v 1.1 A kullanıyorum oyuncak araba üzerine kurdum ama çalıştıramadım acil yardım please ..

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    1 Aralık 2015

    Shield çalışma voltajı 4.8v 6v arasıdır. 3.7v volt yetersiz olduğundan çalışmamaktadır.

    Cevapla
  84. OKAN
   13 Kasım 2015

   Hocam merhabalar, Arduino uno ile 2 tekerlekli olanı yapmaya çalışıyorum.L298N sürücü kartı kullanıyorum. 3 numaralı portta servo motor,
   4-5 de ENA ENB 6,7 Trig-Echo 9,10,11,12 de In1,In2,In3,In4 bağlı kodları atıyorum tek motor çalışmıyor.Diğeride sadece geri gidiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    14 Kasım 2015

    Söylediğin pinlerle yazılımdaki pinler farklı ondan çalışmıyor.Yazılıma bakarsan 9 10 11 12 numaralı pinler motor sinyal pinleridir. ENA ve ENB pinlerine 5v bağla . Servo motor da 4. pine tak.

    Cevapla
    • OKAN
     14 Kasım 2015

     Söylemiş olduğum portları Arduino yazılımında tanımladım.
     Ben pil ile besliyorum aracı EnA ile EnB porta bağlayarak daha önce başka projede kullandım.
     Fakat bu engelden kaçan robota servo motor bağladığım için hatalar veriyor.

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      15 Kasım 2015

      Senin söylediğin pinler yazılımdaki ile aynı pinler değil ki. ENA ve ENB pinini direk 5v a tak pota taktığın için motorlara yeterli enerji gelmiyor olabilir. Yani servo motordan dolayı robot hata vermez 🙂

      Cevapla
  85. deniz
   5 Kasım 2015

   yardım için teşekür ederim 🙂

   Cevapla
  86. deniz
   5 Kasım 2015

   yeni başladığım için ilk bun la başlayayımdedim ama derleme sırasında
   Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Kart: “Arduino / Genuino Uno”

   C: \ Users \ emre \ Desktop \ Engel_robot_h_z_kontroll_ \ Engel_robot_h_z_kontroll_.ino: 4: 21: fatal error: NewPing.h: Böyle bir dosya ya da dizin

     #include

                         ^

   Derleme sonlandırıldı.

   Çıkış durumu 1
   Derleme sırasında hata oluştu.

      Rapor Daha Fazla veri içermeli
      “Derleme sırasında AYRINTILI çıktı Göster”
      Dosya> Tercihler’de etkinleştirilmiş.
   bu hatayı verdi yardımcı olurmusunuz

   Cevapla
  87. Cemil
   30 Ekim 2015

   Hocam ben bu motor shield ile yaptım ama çalıştıramadım kodda bi sıkıntı yok herhalde bağlantıları yapamadım jpeg olarak shield ardunio ve oyuncak arabanın motorları bağlantılarını ayrıntılı olarak gönderirmisiniz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    30 Ekim 2015

    motor shield zaten arduinonun üzerine takılıyor. shield deki 1 ve 4 numaralı motor girişlerine motorları tak Ayrıca max speed yazılımda 180 onu arttır muhtemelen ondan kaynaklıdır motorları döndürmeye yetmiyordur

    Cevapla
  88. kerim
   30 Ekim 2015

   videoda kullanılan shieldin aynısı ama sizin yazılımınızda bahsettiğiniiz olay yok sezgin bey

   Cevapla
  89. kerim
   30 Ekim 2015

   merhabalar bende ardunio motor shield var l293 bunu bu uygulamada nasıl kullanabilirim jpeg olarak yada fritzing olarak açık bi şekilde varmı

   Cevapla
  90. mustafa
   29 Ekim 2015

   çok teşekkür ederim sezgin bey ellerinize emeğinize sağlık

   Cevapla
  91. Sezgin GÜL
   29 Ekim 2015

   Buradan indirebilirsiniz http://www.robimek.com/wp-content/uploads/Engel_robot_h_z_kontroll_.rar
   Engele çarparsa sınır uzaklığı değiştirin veya motorun hızını azaltın.

   Cevapla
  92. mustafa
   29 Ekim 2015

   tüm kısmıyla programı göndermenizi istesem çok mu olurum ?
   fpga dersi alıyoruz ama hocamız ardunio ile proje verdi inanın hiç bilmiyorum ardunio ya da yeni yeni başladım çabalıyorum sizlerinde yardımıyla bu işin üstesinden gelirim inşallah…

   Cevapla
  93. mustafa
   29 Ekim 2015

   hallettim çok teşekkür ederim birşey daha sormak istiyorum engeli gördüğü zaman çarpmadan yavaşlasa ve o zaman yeni konum bulup oraya yönelse böyle birşey yapabilirmiyiz yardımcı olursanız sevinirim

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    29 Ekim 2015

    Yavaşlamasını için motorları pwm sürmen gerekiyor. Yani hız kontrolü yapman gerekiyor. Bunun içinde sürücünün 1 ve 9 numaralı pinlerine analog veri göndermen gerekir. Örneğin analogdan 0 ile 255 arası değer gönderirsen hızını değiştirebilirsin. Aşağıdaki kod bloğunu tek motor için uygulayabilirsin.

    void yavas_git()
    {
    analogWrite(5, 180);
    analogWrite(4, LOW);
    digitalWrite(OnMotor_sag, LOW);
    digitalWrite(OnMotor_sol, LOW);
    digitalWrite(ArkaMotor_Geri, LOW);
    digitalWrite(ArkaMotor_ileri, HIGH);
    }
    yukardaki kod bloğunda ileri yavaş gitme fonksiyonunu tanımladık. Burada 5. ve 4.dijital pinler motor sürücünün 1. ve 9. pinlerine takarak hızını değiştirmeyi sağlarsın. 5. pine 180 değeri gönderip motoru yavaşlattık.

    Cevapla
  94. mustafa
   29 Ekim 2015

   ‘NewPing’ does not name a type hatası alıyorum bunu nasıl giderebilirim

   Cevapla
  95. Sezgin GÜL
   28 Ekim 2015

   12 Motoru ne için kullanacaksınız ?

   Cevapla
   • nuri
    28 Ekim 2015

    Şöyle anlatayım hocam 12 ayrı sistem var.bu 12 sisteme iki tane 220 v girişi var.yanı her sisteme 2 tane 220v girişi var.motorların aktif oolması için sistemin girişine gelen 2 adet 220v girişinin olması gerekiyor.ben bir anlma ikaz sistemi yapmak istiyorum.girişte ki 220v da aksalik varsa sistem çalışmasın uyari versin gibi.motor bir ornekti bana 24 giriş 12 çıkış lazım bir nevi

    Cevapla
    • Sezgin GÜL
     28 Ekim 2015

     Anladım. Arduino ile röle kart kullanıp gelen voltaj değerini analog okutup sistemi açıp kapatabilirsin . 24 giriş 12 çıkış sistemi araştır yine de ama sürücü kullansan da aynı şey olur. röle kullanacağından bir nevi giriş gibi düşünebilirsin.

     Cevapla
     • nuri
      29 Ekim 2015

      Tskler hocam arastiyorum şuan.

      Cevapla
  96. nuri
   27 Ekim 2015

   Hocam şu L293D. Nin dc motorlara bağlantısını anlayamadım .fritzing bağlantısını biraz karışık olmuş.yardımcı olabilormisiniz

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    27 Ekim 2015

    Neresini anlayamadınız ?

    Cevapla
    • nuri
     28 Ekim 2015

     Tamam hocam TSK ederim L293D bağlantısını yaptım hata benden kkaynaklanıyormus . siz bir konu hakkında gorusunuzu rica edecektim.sayısal kapilarlada yapabilirim ama işi yazılıma dökmek istiyorum.(v) kapısı gibi diyecek olursak iki girişine voltaj gelirse bana çıkış verecek .ikisi girisede veya birine voltaj gelmezse çıkış vermeyecek.bu şekilde 12 motor kontrol etmek istiyorum sizce mmümkün mu tek veya iki arduino ile

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      28 Ekim 2015

      Motor sürücüler kullanırsanız tek bir arduino ile kontrol edebilirsiniz. örneğin 4 dc motor süren karttan 3 tane alıp tek bir arduino ile toplamda 12 motor kontrol edebilirsiniz.

      Cevapla
      • nuri
       28 Ekim 2015

       24 giriş 12 çıkış olacak bir anlama hocam
       Biraz araştırma yapıyorum ama tam.bir çözüm bulamadım.

  97. Alparslan
   23 Ekim 2015

   NewPing.h hatasını nasıl düzelteceğiz acaba ?

   Cevapla
  98. nuri
   4 Ekim 2015

   merhaba hocam..

   oyuncak araba için yayınladığınız yazılımda bir hata alıyorum nedeni nedir acaba..

   oyuncak_araba_engel.ino:4:21: fatal error: NewPing.h: No such file or directory
   compilation terminated.
   Derleme sırasında hata oluştu.

   Cevapla
  99. Emir Büyükyıldız
   11 Eylül 2015

   Kodlarda işaretler &lt; şeklinde yazıyor. Düzeltebilir misiniz?

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    12 Eylül 2015

    Kısa zamanda düzeltilecek.

    Cevapla
   • Sezgin GÜL
    12 Eylül 2015

    Eklentiden dolayı değişmiyor.Projenin altında dosyaları yükledim.indirebilirsiniz.

    Cevapla
  100. nuri
   10 Eylül 2015

   kardeş bende L298N motor sürücü var onla nasıl kontrol ederiz bağlantıları nasıl olcak

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    10 Eylül 2015

    Datasheet ve örnek motor bağlantısı projeye eklendi.
    Birinci motor için in1 ve in2 aduino pinleri out 1 ve out 2 motor pinleri
    İkinci motara da in3 ve in4 arduino pinleri ve out3 ve out 4 diğer motor pini
    enable pinlere 5 v arduino pinine takabilirsin.diğer motor güç pinini bataryaya ve gnd bağlantılarınıda yaparak çalıştırabılırsın.

    Cevapla
   • nuri
    14 Eylül 2015

    hocam bunu bağlayamadım
    resimdekinin aynısı
    robotiktak.com/wp-content/uploads/2014/10/1381.2.jpg

    Cevapla
    • Sezgin GÜL
     14 Eylül 2015

     Sürücü üzerinde in1 in2 pinleri bir motor in3 in4 pinleri diğer motor pinidir.bu pinleri yazılımdaki motor pinleriyle eşleştireceksin.ena ve anb pinlerine 5v bağlı olsun.sürücü üzerndeki 12v yazan girişe pilin artı kısmını ve gnd ye eksi kısmını bağlayın

     Cevapla
  101. Sezgin GÜL
   9 Eylül 2015

   iyi çalışmalar.

   Cevapla
  102. bedevi
   9 Eylül 2015

   burda ön tekerler sağ saol nasıl yapıor resimde 2 motor bağlamış sınız dönüşlerii nasıl yapıyor açıklarmısınız

   Cevapla
   • Sezgin GÜL
    9 Eylül 2015

    Sol ve sağ motor dediğim robot kitler için geçerli.Onlardaki sistemde bir motor ileri diğer motor geriye dönerse robot kendi ekseninde döner.Oyuncak arabaların dönüş sisteminde dc motor bulunuyor.Yazılımda ön motor dediğim kısım dönüşler için arka motor ise ileri ve geri hareket içindir.İki sistem içinde yazılımlar eklendi.

    Cevapla
    • bedevi
     9 Eylül 2015

     resimde sağ motor ön sol motor arkamı

     Cevapla
     • Sezgin GÜL
      9 Eylül 2015

      Evet yazılımına bakarsanız ordan da görebilirsiniz.Resme takılmanıza gerek yok.

      Cevapla
      • bedevi
       9 Eylül 2015

       tşkr 🙂

  Bir yorum yaz

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Projeler Devamı

  Bizi Takip Et

  izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort