Çizgi Labirenti Çözerek En Kısa Yoldan Bitiş Noktasını Bulan Robot Yapımı

1 2.163

Önceki projelerimizde iki duvarlı labirent platformunda robotun labirentin çıkışını bulmasını yapmıştık. Projeye buradan bakabilirsiniz. Bu projede ise çizgi labirenti çözen robot yapımını anlatacağım. Projenin özetle mantığı şu şekilde; robot başlangıç noktasında başlayarak çizgiyi takip edip bitiş noktasına varacak. Yalnız ilk denemede yanlış yollara sapacağı için varış zamanı daha geç olacaktır. Fakat her yanlış yola saptığında bunları bir algoritma ile saptayacak ve ikinci denemede bu yollara girmeyecek. Kısacası ilk denemede robot gittiği yolu kaydedip en kısa yolu tespit ederek ikinci denemede bu tespit ettiği yoldan giderek en kısa yolu bulmuş olacak.

Malzemeler

 1. Arduino

 2. QTR-8A Kızılötesi sensör

 3. 2 Adet DC Motor ve Robot Şasesi veya hazır robot kit alabilirsiniz.

 4. L298N veya l293b motor sürücü

 5. 6V 800 mah civarı Batarya

Devre Şeması:

Arduino Kodu:

#define leftCenterSensor A3
#define leftNearSensor A4
#define leftFarSensor A5
#define rightCenterSensor A2
#define rightNearSensor A1
#define rightFarSensor A0
#define leapTime 200
#define leftMotor1 9
#define leftMotor2 8
#define rightMotor1 7
#define rightMotor2 6
#define led 13
int leftCenterReading;
int leftNearReading;
int leftFarReading;
int rightCenterReading;
int rightNearReading;
int rightFarReading;
int leftNudge;
int replaystage;
int rightNudge;
char path[30] = {};
int pathLength;
int readLength;
 
void setup(){
 
 pinMode(leftCenterSensor, INPUT);
 pinMode(leftNearSensor, INPUT);
 pinMode(leftFarSensor, INPUT);
 pinMode(rightCenterSensor, INPUT);
 pinMode(rightNearSensor, INPUT);
 pinMode(rightFarSensor, INPUT);
 
 pinMode(leftMotor1, OUTPUT);
 pinMode(leftMotor2, OUTPUT);
 pinMode(rightMotor1, OUTPUT);
 pinMode(rightMotor2, OUTPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 //Serial.begin(115200);
 digitalWrite(led, HIGH);
 delay(1000);
}
 
 
void loop(){
 
 readSensors(); 
 
 if(leftFarReading<200 && rightFarReading<200 && 
 (leftCenterReading>200 || rightCenterReading>200) ){ 
 straight(); 
 }
 else{ 
 leftHandWall(); 
 }
 
}
 
void readSensors(){
 
 leftCenterReading = analogRead(leftCenterSensor);
 leftNearReading = analogRead(leftNearSensor);
 leftFarReading = analogRead(leftFarSensor);
 rightCenterReading = analogRead(rightCenterSensor);
 rightNearReading = analogRead(rightNearSensor);
 rightFarReading = analogRead(rightFarSensor); 
 
// serial printing below for debugging purposes
 
// Serial.print("leftCenterReading: ");
// Serial.println(leftCenterReading);
// Serial.print("leftNearReading: ");
// Serial.println(leftNearReading);
// Serial.print("leftFarReading: ");
// Serial.println(leftFarReading);
 
// Serial.print("rightCenterReading: ");
// Serial.println(rightCenterReading);
// Serial.print("rightNearReading: ");
// Serial.println(rightNearReading);
// Serial.print("rightFarReading: ");
// Serial.println(rightFarReading);
// delay(200);
 
 
}
 
 
void leftHandWall(){
 
 
 if( leftFarReading>200 && rightFarReading>200){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(leapTime);
 readSensors();
 
 if(leftFarReading>200 || rightFarReading>200){
 done();
 }
 if(leftFarReading<200 && rightFarReading<200){ 
 turnLeft();
 }
 
 }
 
 if(leftFarReading>200){ // if you can turn left then turn left
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(leapTime);
 readSensors();
 
 if(leftFarReading<200 && rightFarReading<200){
 turnLeft();
 }
 else{
 done();
 }
 }
 
 if(rightFarReading>200){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(30);
 readSensors();
 
 if(leftFarReading>200){
 delay(leapTime-30);
 readSensors();
 
 if(rightFarReading>200 && leftFarReading>200){
 done();
 }
 else{
 turnLeft();
 return;
 }
 }
 delay(leapTime-30);
 readSensors();
 if(leftFarReading<200 && leftCenterReading<200 &&
 rightCenterReading<200 && rightFarReading<200){
 turnRight();
 return;
 }
 path[pathLength]='S';
 // Serial.println("s");
 pathLength++;
 //Serial.print("Path length: ");
 //Serial.println(pathLength);
 if(path[pathLength-2]=='B'){
 //Serial.println("shortening path");
 shortPath();
 }
 straight();
 }
 readSensors();
 if(leftFarReading<200 && leftCenterReading<200 && rightCenterReading<200 
 && rightFarReading<200 && leftNearReading<200 && rightNearReading<200){
 turnAround();
 }
 
}
void done(){
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 replaystage=1;
 path[pathLength]='D';
 pathLength++;
 while(analogRead(leftFarSensor)>200){
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(150);
 digitalWrite(led, HIGH);
 delay(150);
 }
 delay(500);
 replay();
}
 
void turnLeft(){
 
 
 
 while(analogRead(rightCenterSensor)>200||analogRead(leftCenterSensor)>200){
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(2);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 }
 
 while(analogRead(rightCenterSensor)<200){
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(2);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 }
 
 if(replaystage==0){
 path[pathLength]='L';
 //Serial.println("l");
 pathLength++;
 //Serial.print("Path length: ");
 //Serial.println(pathLength);
 if(path[pathLength-2]=='B'){
 //Serial.println("shortening path");
 shortPath();
 }
 }
}
 
void turnRight(){
 
 
 while(analogRead(rightCenterSensor)>200){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, HIGH);
 delay(2);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 }
 while(analogRead(rightCenterSensor)<200){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, HIGH);
 delay(2);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 }
 while(analogRead(leftCenterSensor)<200){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, HIGH);
 delay(2);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 }
 
 if(replaystage==0){
 path[pathLength]='R';
 Serial.println("r");
 pathLength++;
 Serial.print("Path length: ");
 Serial.println(pathLength);
 if(path[pathLength-2]=='B'){
 Serial.println("shortening path");
 shortPath();
 }
 }
 
}
 
void straight(){
 if( analogRead(leftCenterSensor)<200){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(5);
 return;
 }
 if(analogRead(rightCenterSensor)<200){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(5);
 return;
 }
 
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(4);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 
}
 
void turnAround(){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(150);
 while(analogRead(leftCenterSensor)<200){
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(2);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(1);
 }
 path[pathLength]='B';
 pathLength++;
 straight();
 //Serial.println("b");
 //Serial.print("Path length: ");
 //Serial.println(pathLength);
}
 
void shortPath(){
 int shortDone=0;
 if(path[pathLength-3]=='L' && path[pathLength-1]=='R'){
 pathLength-=3;
 path[pathLength]='B';
 //Serial.println("test1");
 shortDone=1;
 }
 
 if(path[pathLength-3]=='L' && path[pathLength-1]=='S' && shortDone==0){
 pathLength-=3;
 path[pathLength]='R';
 //Serial.println("test2");
 shortDone=1;
 }
 
 if(path[pathLength-3]=='R' && path[pathLength-1]=='L' && shortDone==0){
 pathLength-=3;
 path[pathLength]='B';
 //Serial.println("test3");
 shortDone=1;
 }
 
 
 if(path[pathLength-3]=='S' && path[pathLength-1]=='L' && shortDone==0){
 pathLength-=3;
 path[pathLength]='R';
 //Serial.println("test4");
 shortDone=1;
 }
 
 if(path[pathLength-3]=='S' && path[pathLength-1]=='S' && shortDone==0){
 pathLength-=3;
 path[pathLength]='B';
 //Serial.println("test5");
 shortDone=1;
 }
 if(path[pathLength-3]=='L' && path[pathLength-1]=='L' && shortDone==0){
 pathLength-=3;
 path[pathLength]='S';
 //Serial.println("test6");
 shortDone=1;
 }
 
 path[pathLength+1]='D';
 path[pathLength+2]='D';
 pathLength++;
 //Serial.print("Path length: ");
 //Serial.println(pathLength);
 //printPath();
}
 
 
 
 
void printPath(){
 Serial.println("+++++++++++++++++");
 int x;
 while(x<=pathLength){
 Serial.println(path[x]);
 x++;
 }
 Serial.println("+++++++++++++++++");
}
 
 
void replay(){
 readSensors();
 if(leftFarReading<200 && rightFarReading<200){
 straight();
 }
 else{
 if(path[readLength]=='D'){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(100);
 digitalWrite(leftMotor1, LOW);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, LOW);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 endMotion();
 }
 if(path[readLength]=='L'){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(leapTime);
 turnLeft();
 }
 if(path[readLength]=='R'){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(leapTime);
 turnRight();
 }
 if(path[readLength]=='S'){
 digitalWrite(leftMotor1, HIGH);
 digitalWrite(leftMotor2, LOW);
 digitalWrite(rightMotor1, HIGH);
 digitalWrite(rightMotor2, LOW);
 delay(leapTime);
 straight();
 }
 
 readLength++;
 }
 
 replay();
 
}
 
void endMotion(){
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(led, HIGH);
 delay(200);
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(200);
 digitalWrite(led, HIGH);
 delay(500);
 endMotion();
}

 

 

Robotun Labirenti Çözme Teorisi

Aşağıdaki şekillerde robotun olası hallerde yapacağı hareketlerin durumlarını görebilirsiniz. 

Örnek Uygulama ile Robotun Labirenti Çözme Adımları:

Yukarıda robotun başlangıç ve varması gereken nokta belirlendi. Bu noktaya varması için en kısa yolu nasıl bulacak görelim. Robot dönüşlerde önceliğini sola dönmekten yana kullanır. Yani yol  ayrımında sağa ve sola giden iki yolla karşılaşırsa sola dönecek anlamına gelir. Şimdi bu doğrultuda robotun alacağı yol aşağıdaki gibi olur.

LLLBLLLRBLLBSRSRS

Yukarıda robotun yapacağı bütün hareketlerini kodlamıştık. O zaman o kodları kullanarak bu yolu sadeleştirelim. Yani buradaki kodların kısa karşılıklarına eşitleyeceğiz.

 • LBL yerine S
 • RBL yerine B
 • LBS yerine R

yazarsak LLSLLBRRSRS sonucunu elde ederiz. Aynı şekilde bu kod içinden kısa kod karşılıklarını çekelim.

 • LBR yerine B

yazarsak LLSLBRSRS şeklinde olacaktır. Yine burada LBR yerine yazdığımızda. LLSBSRS olacaktır.

SBS yerine gelirse LLBRS olur. Burada BR yerine  B yazdığımızda LBS olur. Bu ifade de R  ye eşit olur. Yani robot ikinci hareketinde sadece sağa dönerek bitiş noktasına ulaşmış olacaktır.

Bu algoritma ile robot en kısa mesafeyi buluyor. Kodda da nasıl çalıştığını daha net anlayabilirsiniz.

Kaynak: Maze Solving Robot

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 yorum

 1. Bahadır

  sezgin bey bu robotu çalıştırabilsiniz mi ben daha önce nano ile denedim olmadı