BAĞLAN

Arduino ve Processing İle Meteoroloji İstasyonu Projesi

 • Görüntüleme 1796
 • Bu projemizde hava istasyonumuzu yaparak bilgisayarımızdan gerçek zamanlı grafik çıktı alacağız. Processing arayüz ile görsel olarak anlık rüzgar hızı, basınç, sıcaklık ve rüzgar yönünü takip edeceğiz.Elde ettiğimiz verileri her 10 dakikada bir jpg olarak kaydedeceğiz.

  Malzemeler:

  1. Arduino
  2. Anemometre
  3. BMP085 barometrik basınç sensörü
  4. Potansiyometre

  Elektronik Devre Şeması:

  Arduino Yazılımı:

  #include <Wire.h>
  #include <Adafruit_Sensor.h>
  #include <Adafruit_BMP085.h>
   
  Adafruit_BMP085 bmp = Adafruit_BMP085(10085);
  int wSpeed;
  int wDirect;
  int temp1;
  int press1;
  int wsee;
  void setup(void)
  {
  Serial.begin(9600);
   
  if(!bmp.begin())
  {
  Serial.print("Sensör bağlantılarını kontrol et");
  while(1);
  }
   
  }
   
  void loop(void)
  {
   
  sensors_event_t event;
  bmp.getEvent(&event);
  wsee=analogRead(A0);
  wSpeed=map(wsee,0,1023,0,1534); //rüzgar hızı
  wDirect=analogRead(A1);
  if (event.pressure)
  {
  press1=map(event.pressure,850,1100,0,1023);
  float temperature;
  bmp.getTemperature(&temperature);
  temp1=map(temperature,-30,55,0000,1023);
  }
  if (wSpeed<1000&&wSpeed>99){
  Serial.print("0");
  Serial.print(wSpeed);
  }
  else if(wSpeed<100&&wSpeed>9)
  {
  Serial.print("00");
  Serial.print(wSpeed);
  }
  else if(wSpeed<10){
  Serial.print("000");
  Serial.print(wSpeed);
  }
  else{
  Serial.print(wSpeed);
  }
   
  if (press1<1000&&press1>99){
  Serial.print("0");
  Serial.print(press1);
  }
  else if(press1<100&&press1>9)
  {
  Serial.print("00");
  Serial.print(press1);
  }
  else if(press1<10){
  Serial.print("000");
  Serial.print(press1);
  }
  else{
  Serial.print(press1);
  }
   
  if (temp1<1000&&temp1>99){
  Serial.print("0");
  Serial.print(temp1);
  }
  else if(temp1<100&&temp1>9)
  {
  Serial.print("00");
  Serial.print(temp1);
  }
  else if(temp1<10){
  Serial.print("000");
  Serial.print(temp1);
  }
  else{
  Serial.print(temp1);
  }
   
  if (wDirect<1000&&wDirect>99){
  Serial.print("0");
  Serial.print(wDirect);
  }
  else if(wDirect<100&&wDirect>9)
  {
  Serial.print("00");
  Serial.print(wDirect);
  }
  else if(wDirect<10){
  Serial.print("000");
  Serial.print(wDirect);
  }
  else{
  Serial.print(wDirect);
  }
  Serial.print("\n");
   
  delay(996);
   
  }

   

  Processing Kodu:

  import processing.serial.*;
  PFont p;
  Serial myPort; 
  int xPos = 100; 
   
  void setup () {
  size(700,500);
  p=createFont("Arial",16,true);
   
  background(0); 
  for(int u=99;u<width;u=u+60) { stroke(100); line(u,0,u,height-99); } for(int t=height-99;t>0;t=t-25) 
  {
  stroke(100);
  line(99,t,width,t);
  }
   
  textFont(p,12); 
  textAlign(LEFT);
  fill(255,0,0); //red
  text("Wind Speed MPH",100,height-25); 
  fill(0,255,0); 
  text("Barometric pressure mb",210,height-25);
  fill(0,0,255); //blue
  text("Degrees Celsius",355,height-25);
  fill(255); //white
  text("Wind direction N = 0 deg",460,height-25);
  fill(100); //gray
  textAlign(RIGHT);
  text("0",110,height-87);
  for (int m=160;m<width;m=m+60) { int Min=(m-100)/60; fill(100); textAlign(CENTER); text(Min,m,height-87); } fill(100); textAlign(CENTER); text("Minutes",width/2,height-70); for(int p=400;p>0;p=p-50) {
  float pat=map(p,400,0,0,200);
  int pati=int(pat); 
  fill(255,0,0);
  textAlign(RIGHT);
  text(pati,98,p+5); //wind speed measurements
  float patie=map(p,400,0,850,1100);
  int paties=int(patie);
  fill(0,255,0);
  text(paties,75,p+5);//pressure measurements
  float patiesTemp=map(p,400,0,-30,55);
  int patiesTemp1=int (patiesTemp);
  fill(0,0,255);
  text(patiesTemp1,45,p+5); //temp measurements
  float patiesDirec=map(p,400,0,0,359);
  int patiesDirect=int(patiesDirec);
  fill(255);
  text(patiesDirect,25,p+5); 
  }
   
  println(Serial.list());
   
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
  myPort.bufferUntil('\n');
   
  }
  void draw(){}
   
  void serialEvent (Serial myPort) {
   
  String inString = myPort.readStringUntil('\n');
   
  String xWindSpeed= inString.substring(0,4);
  String xPressure= inString.substring(4,8);
  String xtemp= inString.substring(8,12);
  String xWindDirect=inString.substring(12,16);
  int yWindSpeed=int(xWindSpeed);
  int yPressure=int(xPressure);
  int ytemp=int(xtemp);
  int yWindDirect=int(xWindDirect);
   
  float WindSpeed=map(yWindSpeed,0,1023,height-104,-3);
  float Pressure=map(yPressure,0,1023,height-104,-3);
  float temp=map(ytemp,0,1023,height-104,-3);
  float WindDirect=map(yWindDirect,0,1023,height-104,-3);
   
  stroke(255,0,0,150);
  line(xPos,WindSpeed+4,xPos,WindSpeed);
   
  stroke(0,255,0,150);
  line(xPos,Pressure+4,xPos,Pressure);
   
  stroke(0,0,255,150);
  line(xPos,temp+4,xPos,temp);
   
  stroke(255,255,255,150);
  line(xPos,WindDirect+4,xPos,WindDirect);
   
  xPos++;
   
  if (xPos >= width) { 
  saveFrame("Weather-####.jpg");
  xPos=100;
  p=createFont("Arial",16,true);
   
  background(0); //set background black
  for(int u=99;u<width;u=u+60) { stroke(100); line(u,0,u,height-99); } for(int t=height-99;t>0;t=t-25) 
  {
  stroke(100);
  line(99,t,width,t);
  }
   
  textFont(p,12); //set font size to 12
  textAlign(LEFT);
  fill(255,0,0); //red
  text("Wind Speed MPH",100,height-25); 
  fill(0,255,0); //green
  text("Barometric pressure mb",210,height-25);
  fill(0,0,255); //blue
  text("Degrees Celsius",355,height-25);
  fill(255); //white
  text("Wind direction N = 0 deg",460,height-25);
  fill(100); //gray
  textAlign(RIGHT);
  text("0",110,height-87);
  for (int m=160;m<width;m=m+60) { int Min=(m-100)/60; fill(100); textAlign(CENTER); text(Min,m,height-87); } fill(100); textAlign(CENTER); text("Minutes",width/2,height-70); for(int p=400;p>0;p=p-50)
  {
  float pat=map(p,400,0,0,200);
  int pati=int(pat); 
  fill(255,0,0);
  textAlign(RIGHT);
  text(pati,98,p+5); 
  float patie=map(p,400,0,850,1100);
  int paties=int(patie);
  fill(0,255,0);
  text(paties,75,p+5);//pressure measurements
  float patiesTemp=map(p,400,0,-30,55);
  int patiesTemp1=int (patiesTemp);
  fill(0,0,255);
  text(patiesTemp1,45,p+5); //temp measurements
  float patiesDirec=map(p,400,0,0,359);
  int patiesDirect=int(patiesDirec);
  fill(255);
  text(patiesDirect,25,p+5); 
   
  }
  if (xPos < width) {
  xPos++;
  }
  }
  }

   

  PAYLAŞ

  Sezgin GÜL

  Makine Mühendisi, Maker, Robotik Sistemler Uzmanı

  Bir yorum yaz

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Projeler Devamı

  Bizi Takip Et

  izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort- izmir escort